Gå til hovedindhold

Høringssvar

Naturen i Aarhus

Træer i Administrationsgrundlaget for Grøn Norm

Høringssvar til Administrationsgrundlag for Grøn Norm

Både som professionel naturformidler og som aktiv borger i Aarhus har jeg beskæftiget mig meget med bynatur de seneste år og udgiver i februar 2022 en bog om emnet i samarbejde med Naturhistorisk Museum, Aarhus. I denne bog pointerer jeg bl.a. vigtigheden af, at have en Grøn Norm for bynaturen. Jeg har med stor glæde læst administrationsgrundlaget for Grøn Norm for Aarhus og er generelt meget imponeret. Dette kan gøre en reel og tiltrængt forskel for bynaturen!

Jeg har kun én væsentlig anke, som drejer sig formuleringen angående bevarelse af træer (Udpegning af bevaringsværdige træer, s. 9-10). Det er helt essentielt for en rig bynatur med en sund biodiversitet, at bevare de træer, som er i ”deres sidste livsfase”. En høj mængde af arter, både insekter, svampe, fugle med mere, knytter sig til såkaldt veterantræer. Det er af afgørende betydning, at vi bevarer disse veterantræer, som har tegn på aldring, så som hulheder og rådne grene. Med andre ord; et træ er yderst værdifuldt for biodiversiteten og bynaturen også når det er dødt eller døende. Derfor er det meget problematisk med en formulering om, at et træ kun egner sig som bevaringsværdigt, såfremt det har en forventet levetid på 25 år. Med dette som kriterium, risikerer Aarhus Kommune at miste mange værdifulde, bevaringsværdige træer. Helt konkret anbefaler jeg følgende tilføjelser på side 10. Dels et tredje punkt:

• Træet skal være 20 år eller ældre.
• Træet skal ved korrekt håndtering have en restlevetid på minimum 25 år, eller
• Træet skal have potentiale for at blive bevaret som veterantræ.

Dels følgende præcisering, som kan indsættes som særskilt afsnit under overskriften Parametre:

Veterantræ: Ældre eller veteraniserede træer skal så vidt muligt bevares, på grund af deres høje biologiske værdi. Det er her af afgørende betydning at bevare hulheder, revner, rådnende ved o.lign., som giver veterantræets dets høje værdi. I tilfælde af, at veterantræet vurderes til at udgøre en væsentlig risiko for sikker færdsel og trafik, kan træerne beskæres let eller kraftigt, i samråd med biologer eller andre fagpersoner med biologisk viden.

Se i øvrigt Miljøstyrelsens definitioner og parametre for veterantræer her: https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/naturpleje/naturplejeportalen/naturtyper-og-deres-pleje/skov-og-krat/hvad-er-et-veterantrae/

Samt AU’s beskrivelse af vigtigheden af veterantræer her: https://ecos.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/roedliste-2019/levesteder/veterantraeer-og-doedt-ved/

I er meget velkomne til at kontakte mig via mail, hvis noget ønskes uddybet.

Med venlig hilsen,
Nina Tofte Hansen,
Naturformidler og stifter af Arternes Aarhus
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Nina Tofte Hansen

Indsendt

29/11/2021 22:04

Sagsnummer

HS0247438

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H335

Kontakt

Iben Knudsen

Tlf. 4185 9795

PLAN, BYGGERI OG MILJØ

TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter naturen i Aarhus:

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.