Gå til hovedindhold

Høringssvar

Naturen i Aarhus

Bevarelse og udvidelse af Natura 2000 ved Årslev Engsø

Høringssvar til kommuneplantillæg om Naturen i Aarhus og Landskabet i Aarhus

Vi har med interesse læst det fremlagte kommuneplantillæg, som beskriver naturområder og udpeger potentielle naturområder. Særligt er det interessant i området nord for Årslev Engsø (syd for Skibbyvej), hvor der er påtænkt byudvikling. Her følger udpegningerne tydeligt byudviklingsinteresserne mere end de landskabelige interesser. Der er udpeget intensivt dyrkede marker og en landingsbane beliggende forholdsvist højt over Engsøen til natur, mens arealerne i engene ned mod Engsøen, ikke er vurderet som potentiel natur.

Det forekommer paradoksalt, da disse arealer netop giver en langt bedre sammenhæng i naturområdet pga. topografien, ligesom både dyre- og planteliv er meget rigere på disse arealer.

For naturen virker det mere logisk, at engene udlægges til sammenhængende natur. Det vil det give en langt bedre oplevelse for alle de aarhusianere, der bruger Årslev Engsø som et grønt åndehul, hvor man ikke har byen åndende i nakken.

Vi er enige i, at landskabet i området har en høj værdi, og at sammenhængen mellem den nordlige og sydlige side af Engsøen er vigtig at huske. Der er mange udsigtspunkter fra begge sider, hvor der er store naturoplevelser til aarhusianerne. Det er i planen beskrevet, at de fritliggende bebyggelser nord for Årslev Engsø generelt er i dårlig vedligeholdelsesstand. Dette er ikke korrekt. Der er enkelte ejendomme, der er i meget ringe stand, men langt de fleste er pænt vedligeholdte. Fra søen kan der ses to gartnerier. Det ene er i fin stand, mens det andet er ladet forfalde de sidste mange år, uden at ejerne har ryddet op.

Området omkring søen er tilholdssted for mange sjældne fugle og flagermus. Natur og dyr som ikke blot kan flyttes eller oprettes andre steder som f.eks. i form af plantageskov.

Vi opfordre kommune til at kigge mod fremtiden - og ikke give køb på vores dyrebare natur på grund af kortsigtede mål om fortætning og bebyggelse. Naturen ved Årslev Engsø er en bevaringsværdig gave for aarhusianere og hele biodiversiteten i Aarhus kommune.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne Strandridder

Indsendt

30/11/2021 15:11

Sagsnummer

HS7128450

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H335

Kontakt

Iben Knudsen

Tlf. 4185 9795

PLAN, BYGGERI OG MILJØ

TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter naturen i Aarhus:

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.