Gå til hovedindhold

Høringssvar

Naturen i Aarhus

Mårslets østlige kile er ikke længere en del af naturen i Aarhus

Protest imod at Mårslet er slettet fra udpegningerne til det grønne danmarkskort.

Jeg er med i det grønne udvalg under Mårslet Fællesråd, hvor vi i længere tid har forholdt os til emner som biodiversitet, korridorer, grønne kiler, afgræsning, stier og borgernes adgang til naturen. Alt sammen emner som er blandt prioriteterne i alle tre planer, der er til høring i øjeblikket. Ganske opmuntrende, bortset fra altså, at Mårslet nu ikke længere er omfattet af disse planer og visioner.

I bilag 5 til byrådsindstillingen om Naturen i Aarhus pkt. 22 med overskriften ”Område der er taget ud af tidligere udpegninger for Grønt Danmarkskort” står denne lakoniske melding:

22. Område ved Mårslet.
Området der tages ud af udpegningen for Grønt Danmarkskort er udpeget som byudvikling og har de senere år henlagt som omdriftsareal, området er ca. 0,9 ha. Langs Giber å er fastholdt en 30 m bred zone, som er udpeget som økologisk forbindelse. Hvilket betyder at spredningsvejen langs Giber Å bliver opretholdt.
Den østlige kile i Mårslet bliver altså med et pennestrøg konverteret fra ”omdriftsareal” til ”byudvikling”.
Bare sådan, uden forklaring eller begrundelse. Når jeg læser de 21 andre punkter i bilaget oplever jeg åbenhed og argumentation, medens den korte tekst om Mårslet er det modsatte, lukket, her lægges ikke op til debat eller dialog med lokalsamfundet.
Noget lusk på vej, tænker jeg, Baggrundsmaterialet er tilsyneladende hemmeligt, men så må vi have kyndige folk til at søge aktindsigt.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Henrik Gram Nielsen

Indsendt

30/11/2021 23:43

Sagsnummer

HS6717973

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H335

Kontakt

Iben Knudsen

Tlf. 4185 9795

PLAN, BYGGERI OG MILJØ

TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter naturen i Aarhus:

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.