Gå til hovedindhold

Høringssvar

Naturen i Aarhus

Jeg ønsker ikke de grønne kiler bebygget

Landskabsdrømme for Lokalsamfundet 8320 Mårslet

Bysamfundet Mårslet opstod på det af landmanden dyrkede kulturlandskab, der har udviklet sig fra herresædet Vilhelmsborg. Samlede bebyggelser opstår først omkring kirken og senere i 1900-tallet omkring de fem gårde, som der delvis er spor efter i dag, og som lægger jorder til de senere sammenhængende bysamfund og landsbyer i 8320 området.

I 1962-64 laver den senere kendte landskabsarkitekt Ib Møller en af de første helhedsplaner i Danmark for Mårslet Kommune. Med 258 beboere i Øvre og Nedre Mårslet i 1958. Senere steg befolkningen til 4.850 i 2016, og hans plan er udbygget, dog med større tilføjelser i 2005-2008 mod syd og vest. I 2021 er vi vokset til næsten 6.000 personer. Byen fremstår som et smukt eksempel på sammenstødet mellem boligbebyggelse og et meget gammelt kulturlandskab, der fortsat præges af opdyrket landbrugsjord, der kan ses helt inde fra centrum ved middelalderkirken.

To grønne kiler formidler denne fine karakter med kirken i centrum, og det var netop i tråd med Ib Møllers tanker.

Og det er glædeligt at læse, at de grønne kiler fremhæves i temaplan landskab og friluftsområder i den blå-grønne temaplan.

Og sådan ønsker vi, at det fortsat skal være, altså en by med Giber Å (fra Vest mod Øst) som sommerfuglens krop og de 2 bydele (Syd og Nord) som sommerfuglens vinger, adskilt af to grønne kiler, en mod øst og en grøn kile mod vest med Kirken i centrum, hvor kilerne mødes. Vi forstår godt, at mange mennesker ønsker at flytte til vores by. De er også velkomne, men vi skal være opmærksomme på nogle fundamentale forhold, der nødvendigvis skal overholdes, ellers er der stor risiko for at vi spolerer området, nedslider området og gør det overcrowded.

Vi, det er planmyndighederne, politiske beslutningstagere og nuværende beboerne i Mårslet, skal være opmærksomme på følgende:

Giber Å kan kun passeres et sted i bymidten af biler. Sådan var det også i 1962, da der boede 258 personer i byen. Det giver store trafikale udfordringer i dag og disse forøges med yderligere nybyggeri og fortætning.

For os lokale er det essentielt, at de 2 kiler IKKE bebygges, jf. tidligere vedtaget Helhedsplan for 8320, der er dannet på baggrund af efterhånden over en snes borgermøder siden 2001.

Kilerne er både byens lunger og indkig til byen og samtidig vejen ud til nærliggende grønne områder med store landskabelige værdier

Med de allerede planlagte byggerier (endda ofte med dispensationer fra gældende regler) bliver infrastrukturen udfordret.

Det har andre også skrevet om i indsigelser, men min indsigelse er er OPRÅB om forståelse for, at en by ikke må miste helt unikke grønne områder, der starter inde midt i Mårslet og fortsætter langs Giber Å. Er disse først beslaglagt med mursten og fliser kan de ikke gøres om.

Venligst opret en ny by i stedet for at ødelægge, hvad der har været værnet om siden 1962!!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jørgen Brandt Andersen

Indsendt

30/11/2021 23:59

Sagsnummer

HS8655210

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H335

Kontakt

Iben Knudsen

Tlf. 4185 9795

PLAN, BYGGERI OG MILJØ

TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter naturen i Aarhus:

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.