Gå til hovedindhold

Høringssvar

Naturen i Aarhus

Marselisborgskovenene trues

Selvom der endnu ikke findes en lokalplan, er Århus gennem de seneste tre år blevet påduttet borgmesterens byudviklingsplan for Marselisborgskovenene, hvis formål har været at fjerne et stort, stykke paragraf 25, beskyttet skov, for at tilgodese nogle få, stenrige aktionærer, AGF A/S og deres fællesprojekt om byudvikling i Marselisborgskovenene i form af et for århusianerne uønsket og urrentabelt stadionprojekt + diverse andre anlæg. Heldigvis har Miljøstyrelsen givet afslag på byggeriet af et nyt stadion i Skovlovens, paragraf 25, beskyttede del af Havreballe Skov, Marselisborgskovenene. Det stopper dog ikke borgmesteren, der på et borgermøde har udtalt, at Marselisborgskovenene (der ligger, hvor der har ligget skov siden istiden), ikke er en rigtig skov, da den ifølge borgmesteren selv, er plantet. I Marselisborgskovenene er der ulovligt gennem 11 år i forbindelse med eventet, Classic Race Aarhus, sat hegn op, klos op ad gravhøje (en overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens, paragraf 18, Stk. 1) samt været en ulovlig indhegning af skov (Naturbeskyttelseslovens, paragraf 23, Stk. 2). Under den seneste valgkamp satte flere politikere deres valgplakater op på skovens træer - og her sidder endnu strips, som de ansvarlige kke har fjernet. Navnet, Marselisborgskovenene (der går tilbage til midten af 1600-tallet), vil borgmesteren ændre til det, af en entreprenør, til lejligheden opfundne navn, Kongelunden. Forleden, da jeg i Havreballe Skov, Marselisborgskovenene, i app'en, Danmarks Svampeatlas, var ved at registrere Orange Mosnavlehat, zoomes der pludselig ind på stednavnet, Kongelunden på GPSen - selvom der ikke er noget, der hedder eller nogensinde har heddet, Kongelunden, i Århus. Det viser bare noget om borgmesterens magtmisbrug og totale mangel på borgerinddragelse. Marselisborgskovenene, der som bekendt starter, hvor herregården lå, ved Marselisborg Gymnasium, er én af de mest artsrige skove i Århus - alligevel står der i borgmesterens, Projekt Kongelundens visions- og hensigtserklæring, at rodet og uigennemtrængelig underskov skal ryddes. Der skal kort sagt ryddes op i skoven, så eliteidrætten kan få frit spil på bekostning af biodiversiteten (herunder de mange fredede og Bilag IV beskyttede arter). Jeg håber, at borgmesteren husker, at han hverken kan fjerne de fredede gravhøje eller de ligeledes fredede, vilde orkideer, eksempelvis, Tætblomstret Hullæbe, som jeg har registreret så mange af i Havreballe Skov. Ikke kun Marselisborgskovenene er vigtige, det samme gælder de tilstødende, grønne områder, som eksempelvis det enormt, artsrige, grønne område ved væddeløbsbanen, Højen og det fredede, Ole Rømer Observatorie, De vedhæftede fotos viser henholdsvis den sjældne, Okkerblad, og den fredede, Tætblomstret Hullæbe.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ena Nielsen-Refs

Indsendt

01/12/2021 19:09

Sagsnummer

HS5883542

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H335

Kontakt

Iben Knudsen

Tlf. 4185 9795

PLAN, BYGGERI OG MILJØ

TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?

Se links til flere politikker og planer, som understøtter naturen i Aarhus:

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.