Gå til hovedindhold

Høringssvar

Landskabet i Aarhus

Landskabet i Aarhus Kommune

Landskabet i Aarhus Kommune

Høringssvar fra Skødstrup Fællesråd:
Blandt de højest beliggende og beboede landsbyer i Danmark finder vi Vorre i 8541 hvorfra der er et fantastisk panorama over området. Ned mod bugten er der et bølgende landskab med marker, skov, blandet med byerne Løgten, Skødstrup og Studstrup. Et landskab som er værd at værne om.

Attraktive landskaber bidrager til at skabe gode steder at leve og bo og dermed en god kommune for alle. Vi skal passe på de kvaliteter i landskabet der gør Aarhus Kommune til noget særligt. Det handler også om landskabet i det åbne land hvor de landskabelige interesser skal sikres på lige fod med andre interesser.

Det kan for eksempel være oplevelsen af det åbne og enkle landskab med lange kig. Det kan også være oplevelsen af et varieret landskab. Det kan være de kulturhistoriske spor og udsigten fra Jernalderfundene ved Hedelisker mellem Skødstrup og Studstrup, ned over landskabet. Udsigten fra den kommende sti som giver adgang til fundene og den unikke gåtur i området.

Det er en vision værd at bevare landskabet i et samspil mellem de gamle stationsbyer, de dyrkede marker, panorama udsigten med bugt og Mols som baggrund og bakkedal samt skov i nærområdet.

Temaplanen for landskabet som netop nu er i høring, udpeger større sammenhængende landskaber, særlige visuelle oplevelsesværdier og adresserer krav til landskabsbeskyttelse for at sikre kvaliteten af landskabet i Aarhus. Deriblandt er landskabet omkring 8541 Skødstrup endnu ikke, men Skødstrup Fællesråd anbefaler at landskabet fra Vorre ned mod bugten udpeges som beskyttelsesværdigt. Det er et markant terræn med bakkedal og skov, den blå bugt i baggrunden og panoramaudsigten med Mols som baggrund.

Det er interessemodsætninger i temaplanen, eller rettere temaplanens rækkefølge og sekvens, idet VE-planen med udpegning af områder til opsætning af solceller og vindmøller er vedtaget på nuværende tidspunkt. Attraktive landskaber i Aarhus kommune og de særlige visuelle oplevelsesværdier er ikke endeligt udpeget.

Hvad kommer først, landskabelige værdier eller industrielle anlæg? Det åbne landskab og den smukke beliggenhed og naturværdierne i 8541 anerkendes af borgere og gæster på visit eller gennemkørsel, på vandre- eller cykeltur.

Det giver det mening at kvalitetsstemple området (8541) som bevaringsværdigt område som det er.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Skødstrup Fællesråd v/formand Inger Thranholm

Indsendt

19/11/2021 15:18

Sagsnummer

HS1541906

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H336

Kontakt

Katrine Kracht, projektleder

Tlf. 4185 6568

PLAN, BYGGERI OG MILJØ

TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.