Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

Landskabet i Aarhus

Vi vil sikre et godt samspil mellem landskaber og byers udvikling i Aarhus. Derfor har vi fokus på de landskabelige interesser i det åbne land.

FORSLAG TIL TEMAPLAN OM LANDSKABET I AARHUS

Kommuneplantillæg nr. 106

Formålet med temaplanen for landskab er at varetage de landskabelige interesser i det åbne land og sikre at der planlægges under hensyntagen til de særlige karaktertræk og visuelle oplevelser, der kendetegner landskabet omkring Aarhus. Ydermere reguleres der, i hvilket omfang landskaber fremadrettet bør friholdes for byggeri og anlæg, og hvilke landskaber, der er særligt sårbare overfor byggeri og anlæg, der slører sammenhængende landskabstræk.

Der sker en opdatering af temaet ’landskab’ på flere områder, for at opfylde lovgivningen, da temaet i sin tid ikke blev helt færdigt.

Kommuneplan 2017 indeholder i forvejen et kapitel om landskabet i Aarhus og planforslaget er således en opdatering af dette kapitel.

Der er foretaget en miljøvurdering af planforslaget for så vidt angår foreslåede ændringer i forhold til den eksisterende Kommuneplan. En række emner er i den forbindelse vurderet, herunder bl.a. landskab, natur og drikkevandsinteresser. Planforslaget vurderes ikke at medføre risiko for væsentlige miljøpåvirkninger. 

HØRINGSMATERIALE

Forslag til temaplanen 'Landskabet i Aarhus' med tilhørende miljøvurdering er godkendt til offentlig høring på byrådsmødet den 15. september 2021. Af referatet fra mødet fremgår såvel indstillingen som alle bilag. Se indstilling og referat - klik her. 

Høringsmaterialet består af:

Du kan se kortene fra temaplanen digitalt, hvilket giver mulighed for at nærstudere udpegninger og se dem i sammenhæng - klik her.

(Klik selv relevante temaer til og fra på det digitale kort på menuen i venstre side).

OFFENTLIGT ORIENTERINGSMØDE

I høringsperioden afholdes et digitalt orienteringsmøde den 3. november 2021 kl. 19.00-20.30.

På mødet orienteres om nedenstående tre temaplaner, som alle er i offentlig høring i samme periode:

MØDET ER AFHOLDT.

 

DU KAN SE PRÆSENTATIONERNE FRA MØDET HER

Landskabet i Aarhus

Naturen i Aarhus

Et grønnere Aarhus med mere blåt

 

Materialer (3)

Høringssvar (20)

Pas godt på landskabet ved Årslev Engsø

Temaplanerne - "et grønnere Aarhus med mere blåt" - "Landskabet i Aarhus" og "Naturen i Aarhus", er alle betydningsfulde høringer og temaer, der skal behandles med omtanke. Sidst i…

Byudvikling i Mårslet eksemplificeret ved Eskegårdsprojektet - med konsekvenser for landskabsværdier

Byudvikling i Mårslet, eksemplificeret ved Eskegårdsprojektet - med konsekvenser for landskabsområder

Fra naturkanon til kanon nedtur

Hej Aarhus Kommune og Aarhus Byråd. Tak for forslag til planer. De indeholder mange gode elementer. Men også nogle centrale opmærksomhedspunkter, der kan være svære at spotte.…

Høringssvar til tre temaplaner

Se vedhæftede fil

Byggeri, anlæg og events i skovene

Ét af de landskaber, der er særligt sårbare overfor byggeri og anlæg, der slører sammenhængende landskabstræk, er Marselisborgskovenene - se blandt andet Projekt Kongelundens hensi…

Høringssvar

På vegne af ejerne af matrikel 6a og 6i i Mårslet, fremsendes her høringssvar til temaplanen Landskabet i Aarhus. Høringssvaret er også indsendt i forbindelse med høringen af tema…

Skov og grønne områder

Kommunevalg har vist et stærk fokus og interesse blandt folket til at vil leve bade bæredygtigog klimavenligt. COVID tiden lærte os at sætte endnu større pris på vores natur, vor…

Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus

Se vedhæftede bemærkninger, hvori DN kommenterer på temaplanen

Beskyt Lisbjerg Skov i en afstand af 300 meter

Lisbjerg Skov nævnes som en af kommunens helt særlige perler, og derfor bør oplevelsen af skovområdet både i den umiddelbare nærhed samt i afstand fra skoven, herunder de markante …

Landskabet i Aarhus og kommentarer til høringssvar vedr. boliger til alle formål

Til Aarhus kommune. Svar på høringer og kommentarer til indkomne høringssvar til temaplanen om arealer til alle boligtyper. Aarhus kommune har lagt temaplaner om ”Naturen i Aarhu…

Høringssvar ift. de tre temaplaner om et grønnere Aarhus

Vedhæftet

Høringssvar grønne temaplaner

Kolt-Hasselager Fællesråd har gennemgået forslagene til de tre temaplaner: • ”Et grønnere Aarhus med mere blåt”, Tillæg nr. 105 til Kommuneplan 2017 • ”Temaplan – Landskabet i Aa…

Høringssvar fra Moesgaard Museum

Moesgaard Museum har med stor interesse læst ’Forslag til Temaplan – landskabet i Aarhus’, og vi indgiver hermed vores høringssvar. Se vedlagte bilag.

Det bevaringsværdige landskab mellem Lisbjerg Skov og Nye

Se vedhæftede filer.

106. Temaplan Landskabet i Aarhus

Det vurderes at der på nuværende stadie ikke er særlige forhold vedr. brand eller eksplosion. Østjyllands Brandvæsen bistår gerne, hvis der opstår spørgsmål undervejs. Med venl…

Landskabet i Aarhus Kommune

Landskabet i Aarhus Kommune Høringssvar fra Skødstrup Fællesråd: Blandt de højest beliggende og beboede landsbyer i Danmark finder vi Vorre i 8541 hvorfra der er et fantast…

Sigtelinjer

Jeg synes, det er vigtigt at der planlægges under hensyntagen til de særlige karaktertræk og visuelle oplevelser, der kendetegner Aarhus og landskabet omkring Aarhus i forbindelse …

Naturen o Århus og kommentarer til høringssvar vedr. arealer til alle boligformål

Til Aarhus kommune. Svar på høringer og kommentarer til indkomne høringssvar til temaplanen om arealer til alle boligtyper. Aarhus kommune har lagt temaplaner om ”Naturen i Aarhu…

Stenrev

De fleste større stenrev i Aarhus Bugt er siden 1930’erne blevet fisket op og dermed ødelagt for at blive brugt til byggerier. Mange af de fjernede sten dukker i disse år frem i…

inddragelse af landbrugsjord

Jeg kan se at Århus kommune agter at inddrage nuværende landbrugs arealer til såkaldte natur områder. Jeg mener at det er en total misforståelse , området syd for Århus har en unik…

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H336

Kontakt

Katrine Kracht, projektleder

Tlf. 4185 6568

PLAN, BYGGERI OG MILJØ

TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.