Gå til hovedindhold

Landskabet i Aarhus

Vi vil sikre et godt samspil mellem landskaber og byers udvikling i Aarhus. Derfor har vi fokus på de landskabelige interesser i det åbne land.

FORSLAG TIL TEMAPLAN OM LANDSKABET I AARHUS
Kommuneplantillæg nr. 106

Formålet med temaplanen for landskab er at varetage de landskabelige interesser i det åbne land og sikre at der planlægges under hensyntagen til de særlige karaktertræk og visuelle oplevelser, der kendetegner landskabet omkring Aarhus. Ydermere reguleres der, i hvilket omfang landskaber fremadrettet bør friholdes for byggeri og anlæg, og hvilke landskaber, der er særligt sårbare overfor byggeri og anlæg, der slører sammenhængende landskabstræk.

Der sker en opdatering af temaet ’landskab’ på flere områder, for at opfylde lovgivningen, da temaet i sin tid ikke blev helt færdigt.
Kommuneplan 2017 indeholder i forvejen et kapitel om landskabet i Aarhus og planforslaget er således en opdatering af dette kapitel.

Der er foretaget en miljøvurdering af planforslaget for så vidt angår foreslåede ændringer i forhold til den eksisterende Kommuneplan. En række emner er i den forbindelse vurderet, herunder bl.a. landskab, natur og drikkevandsinteresser. Planforslaget vurderes ikke at medføre risiko for væsentlige miljøpåvirkninger. 

HØRINGSMATERIALE
Forslag til temaplanen 'Landskabet i Aarhus' med tilhørende miljøvurdering er godkendt til offentlig høring på byrådsmødet den 15. september 2021. Af referatet fra mødet fremgår såvel indstillingen som alle bilag. Se indstilling og referat - klik her. 

Høringsmaterialet består af:

Du kan se kortene fra temaplanen digitalt, hvilket giver mulighed for at nærstudere udpegninger og se dem i sammenhæng - klik her.
(Klik selv relevante temaer til og fra på det digitale kort på menuen i venstre side).

OFFENTLIGT ORIENTERINGSMØDE
I høringsperioden afholdes et digitalt orienteringsmøde den 3. november 2021 kl. 19.00-20.30.
På mødet orienteres om nedenstående tre temaplaner, som alle er i offentlig høring i samme periode:

Klik her for at deltage i mødet.

Materialer (3)

18/10/2021 - 14:55

Indhold på denne side

Tilføj høringssvar
Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H336

Kontakt

Katrine Kracht, projektleder
Tlf. 4185 6568

PLAN, BYGGERI OG MILJØ
TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.