Gå til hovedindhold

Høringssvar

Landskabet i Aarhus

Byggeri, anlæg og events i skovene

Ét af de landskaber, der er særligt sårbare overfor byggeri og anlæg, der slører sammenhængende landskabstræk, er Marselisborgskovenene - se blandt andet Projekt Kongelundens hensigts- og visionserklæring. Tænk på borgmesterens, rådmændenes og styregruppens planer, gennem de sidste tre år, for at bygge et nyt, uønsket stadion i paragraf 25 beskyttet skov i Havreballe Skov, Marselisborgskovenene. Tænk på de mange, artsfjendtlige tiltag, der stadig er på spil her, blot for at tilgodese eliteidrætten og pengebagmændene. Tænk på de mange, unødvendige og i visse tilfælde lovovertrædende events, der finder sted her, der intet har med naturbeskyttelse at gøre. Jeg så gerne, at Aarhus Kommune tog initiativ til at frede Marselisborgskovenene fra, hvor de begynder ved Havreballe Skov, og videre ud i skovene og landet mod syd. At spærre af for trafik i Havreballe Skov og resten af Marselisborgskovenene, at knytte skovene til markerne omkring Mårslet og dermed give de store græsædere, kronvildtet, adgang til alle skovene, der kaldes Marselisborgskovenene, under ét.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ena Nielsen-Refs

Indsendt

01/12/2021 20:27

Sagsnummer

HS6889975

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H336

Kontakt

Katrine Kracht, projektleder

Tlf. 4185 6568

PLAN, BYGGERI OG MILJØ

TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?

Læs mere om kommuneplanen og hvad den betyder for dig - klik her.