Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Helhedsplan 2:0 Nye, motorvejstilslutning ved Elstedvej

Som også Fællesrådet for Lystrup-Elsted-Elev-Nye har anført i deres høringssvar i forbindelse med den forudgående offentlige høring bør der etableres tilslutningsanlæg til Djurslandsmotorvejen fra den sydlige del af Elstedvej, med til- og frakørselsramper i begge retninger (se vedlagte kortbilag).

I fremtiden kommer der 13.500 indbyggere og 4.000 arbejdspladser i Nye.

Færre vil have bil, og flere vil cykle eller tage letbanen. Men mange vil stadig have behov for at kunne komme let til/fra motorvejen.

Der er i Helhedsplan 2:0 for Nye lagt op til, at trafikken fra Nye/Elev enten skal mod vest ad Larsmindevej eller mod øst ad Petersmindevej til rundkørslen ved Lystrup, for at komme på motorvejen.

Allerede nu er der hver morgen køer af biler/lastbiler på ramperne fra motorvejen op i rundkørslen ved Lystrup, ligesom der er lang kø tilbage op ad Sønderskovvej i Lystrup.

Udbygningen af Nye vil give endnu mere trængsel i rundkørslen ved Lystrup.

Vejdirektoratet har tidligere afvist tilslutning fra Elstedvej til motorvejen af trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Men det er endnu farligere, hvis der kommer så meget trafik i rundkørslen ved Lystrup, at bilerne stuver op bagud på ramperne og ned på motorvejen.

Det vil også spare udgifterne til en ekstra vej og en ny motorvejstilslutning vest for Terp, og man vil undgå at ødelægge naturværdier og det åbne land med endnu flere veje i Aarhus N.

Desuden vil man så også stadig kunne komme på motorvejen fra Randersvej.

Med venlig hilsen
Peter Marker
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Peter Marker

Indsendt

10/09/2021 16:22

Sagsnummer

HS8494106

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Andet
Emneord
Kommune- og lokalplanlægning
Område
Lystrup Elsted
Hørings-id

H362

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00