Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bedre fordeling af almene boliger

Bedre fordeling af almene boliger, høringssvar

Kolt-Hasselager Fællesråd er enig i, at det er væsentligt at planlægge klogt for alment boligbyggeri, så det i høj grad understøtter blandede boliger og sikrer gode lokalsamfund.
Fællesrådet står på Kolt-Hasselagers fælles lokale udviklingsplan og betragter os som et selvstændigt bysamfund, hvor der i sig selv bør være blandede boliger. Vi er derfor helt enige i det væsentlige i, at alment boligbyggeri skal spille ind i et bycentrum med centerfunktioner i et lokalsamfund. Her ønsker Fællesrådet at pege på torveområdet på Kolt-Østervej, hvor vi netop ønsker et bycentrum. Bagved den tidligere Kolt Skole er netop planlagt for nyt boligområde, og her vil fællesrådet hilse en blanding af eje/leje velkommen.
På samme måde er Fællesrådet meget positiv overfor en kommende udvikling af et større område nord for Fuglekærvej med planer for både eje/leje og vi ser især positivt på, at der her er tale om almentnyttigt boligbyggeri blandt andre boligformer, fordi det sikrer, at der med en omkostningsbestemt huslejefastsættelse også er plads til en blandet befolkning. Ikke mindst er vi meget opmærksomme på, at der i vores lokalsamfund mangler seniorboliger til en rimelig husleje.
I forhold til kvotetildeling finder Kolt-Hasselager Fællesråd det afgørende, at en lokalbefolkning er inddraget i vurderingen af krav i nye lokalplaner om almene boliger, sådan at det sikres, at det lokale bysamfund fastholder en stærk sammenhængskraft og hverken får for meget eller for lidt almen boligmasse.
For Fællesrådet er det temmelig svært at forstå, hvordan man kan vurdere, at Hasselager er et fortætningspunkt, sådan som det fremgår af Plan for bedre fordeling af almene boliger. Her er få grønne arealer tilbage, og Kolt-Hasselager er indespærret mellem Genvej, Motorvej, Jernbane og Giber Ringvej. Tager man de få resterende områder til boliger, kan lokalbefolkningen altså ikke gå andre steder hen og finde et grønt område.
I den sammenhæng vil Kolt-Hasselager Fællesråd (igen) gøre opmærksom på, at der bør laves en helhedsplan for Kolt-Hasselager, som ikke har en sådan, men er vokset cirka 41 procent i løbet af en kort årrække og i dag fremstår som et område uden større sammenhæng bortset fra stier. Vi forventes ifølge planen i høring også at vokse med 7,4 % i løbet af de kommende få år.
I planen står ”Det vurderes, at nye almene boliger skal afvente udviklingen i lokalområdet”. Hvilken udvikling? Hvem bestemmer den? Hvordan sikres lokalbefolkningen indflydelse på udviklingen i eget område? Dette fremgår ikke af planen. Og det er under al kritik.
På vegne af Kolt-Hasselager Fællesråd
Karen Balling Radmer
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Karen Balling Radmer

Indsendt

04/12/2021 11:05

Sagsnummer

HS0642549

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H391

Kontakt

Cecilie Kjærgaard

Tlf. 41857986

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ