Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bedre fordeling af almene boliger

Bedre fordeling af almene boliger, høringssvar Stavtrup Fællesråd

Stavtrup Fællesråd læste med stor interesse ‘Plan for bedre fordeling af almene boliger i hele Aarhus kommune’, der identificerer konkrete områder med potentiale for nyt alment byggeri, hvori der vurderes at der samlet set er et fint potentiale for mere alment byggeri i Stavtrup og Ormslev.
Fællesrådet anerkender vigtigheden af at sikre et bredt udbud af boliger til alle livsfaser og indkomsttyper, men vi forstår ikke Stavtrup udpeges som fortætningspunkt. Vi har i flere omgange påpeget en række kapacitetsudfordringer efter vores lokalsamfund blev udvidet med flere hundrede husstande – både i skolen og daginstitutionerne – og ser først nu skolen udvides så den kan imødekomme det nuværende behov. Vi kan ikke se planerne indeholder passende udbygning af infrastrukturen eller institutionskapaciteten her i Stavtrup.
Ifølge Plan for bedre fordeling af almene boliger forventes en befolkningstilbagegang mod 2030 på 12,3% i skoledistriktet svarende til 734 indbyggere. Den udvikling kan vi ikke genkende i kommunens skoleprognose, hvor kapaciteten efter skolens udbygning forventes at kunne svare til det eksisterende behov, efter mange år med stor pladsmangel og vandreklasser. I 0-6 området mangler der fortsat kapacitet i Stavtrups daginstitutioner og der er mange børn på ventelisten til vores lokale vuggestuer.
Fællesrådet vil desuden gøre opmærksom på de udfordringer Stavtrup oplever i disse dage med ungdomskriminalitet, hvorfor der er igangsat flere initiativer i samarbejde med politiet for at genskabe tryghed i lokalsamfundet - efter vores bedste forståelse mener vi ikke, at de initiativer vi har i dag er tilstrækkelige for at imødegå en stigning i antallet af udsatte børn i Stavtrup. Vi savner derfor også en plan for ungdomsaktiviteter og væresteder i vores bydel, samt en målrettet indsats og hjælp fra Kommunen til at håndtere de eksisterende problemer – vi har en række idéer vi gerne ser Kommunen hjælper med at gennemføre.
Derudover har Stavtrup gennem mange år haft store udfordringer med støjforurening fra Motorvej Syd, hvor flere tusinde borgere lever med sundhedsskadelige støjtryk langt over den anbefalede grænse på 58dB. Fællesrådet kan ikke identificere områder i byen hvor der vil være mulighed for fortætning og som samtidigt overholder Miljøstyrelsens anbefalede grænse.
Fællesrådet mener derfor, at lokalsamfundet ikke kan rumme flere boliger på nuværende tidspunkt og appellerer til, at der efter mange års rivende udvikling og vækst i Stavtrup gives tid og ro til at genskabe det gode og trygge liv i vores lokalsamfundBedre fordeling af almene boliger i Aarhus
Høringssvar fra Stavtrup Fællesråd


Stavtrup Fællesråd læste med stor interesse ‘Plan for bedre fordeling af almene boliger i hele Aarhus kommune’, der identificerer konkrete områder med potentiale for nyt alment byggeri, hvori der vurderes at der samlet set er et fint potentiale for mere alment byggeri i Stavtrup og Ormslev.
Fællesrådet anerkender vigtigheden af at sikre et bredt udbud af boliger til alle livsfaser og indkomsttyper, men vi forstår ikke Stavtrup udpeges som fortætningspunkt. Vi har i flere omgange påpeget en række kapacitetsudfordringer efter vores lokalsamfund blev udvidet med flere hundrede husstande – både i skolen og daginstitutionerne – og ser først nu skolen udvides så den kan imødekomme det nuværende behov. Vi kan ikke se planerne indeholder passende udbygning af infrastrukturen eller institutionskapaciteten her i Stavtrup.
Ifølge Plan for bedre fordeling af almene boliger forventes en befolkningstilbagegang mod 2030 på 12,3% i skoledistriktet svarende til 734 indbyggere. Den udvikling kan vi ikke genkende i kommunens skoleprognose, hvor kapaciteten efter skolens udbygning forventes at kunne svare til den eksisterende behov, efter mange år med stor pladsmangel og vandreklasser. I 0-6 området mangler der fortsat kapacitet i Stavtrups daginstitutioner og der er mange børn på ventelisten til vores lokale vuggestuer.
Fællesrådet vil desuden gøre opmærksom på de udfordringer Stavtrup oplever i disse dage med ungdomskriminalitet, hvorfor der er igangsat flere initiativer i samarbejde med politiet for at genskabe tryghed i lokalsamfundet - efter vores bedste forståelse mener vi ikke, at de initiativer vi har i dag er tilstrækkelige for at imødegå en stigning i antallet af udsatte børn i Stavtrup. Vi savner derfor også en plan for ungdomsaktiviteter og væresteder i vores bydel, samt en målrettet indsats og hjælp fra Kommunen til at håndtere de eksisterende problemer – vi har en række idéer vi gerne ser Kommunen hjælpe med at gennemføre.
Derudover har Stavtrup gennem mange år haft store udfordringer med støjforurening fra Motorvej Syd, hvor flere tusinde borgere lever med sundhedsskadelige støjtryk langt over den anbefalede grænse på 58dB. Fællesrådet kan ikke identificere områder i byen hvor der vil være mulighed for fortætning og som samtidigt overholder Miljøstyrelsens anbefalede grænse.
Fællesrådet mener derfor, at lokalsamfundet ikke kan rumme flere boliger på nuværende tidspunkt og appellerer til, at der efter mange års rivende udvikling og vækst i Stavtrup gives tid og ro til at genskabe det gode og trygge liv i vores lokalsamfund.

Mvh,
Bestyrelsen
Stavtrup Fællesråd
Bedre fordeling af almene boliger i Aarhus
Høringssvar fra Stavtrup Fællesråd


Stavtrup Fællesråd læste med stor interesse ‘Plan for bedre fordeling af almene boliger i hele Aarhus kommune’, der identificerer konkrete områder med potentiale for nyt alment byggeri, hvori der vurderes at der samlet set er et fint potentiale for mere alment byggeri i Stavtrup og Ormslev.
Fællesrådet anerkender vigtigheden af at sikre et bredt udbud af boliger til alle livsfaser og indkomsttyper, men vi forstår ikke Stavtrup udpeges som fortætningspunkt. Vi har i flere omgange påpeget en række kapacitetsudfordringer efter vores lokalsamfund blev udvidet med flere hundrede husstande – både i skolen og daginstitutionerne – og ser først nu skolen udvides så den kan imødekomme det nuværende behov. Vi kan ikke se planerne indeholder passende udbygning af infrastrukturen eller institutionskapaciteten her i Stavtrup.
Ifølge Plan for bedre fordeling af almene boliger forventes en befolkningstilbagegang mod 2030 på 12,3% i skoledistriktet svarende til 734 indbyggere. Den udvikling kan vi ikke genkende i kommunens skoleprognose, hvor kapaciteten efter skolens udbygning forventes at kunne svare til den eksisterende behov, efter mange år med stor pladsmangel og vandreklasser. I 0-6 området mangler der fortsat kapacitet i Stavtrups daginstitutioner og der er mange børn på ventelisten til vores lokale vuggestuer.
Fællesrådet vil desuden gøre opmærksom på de udfordringer Stavtrup oplever i disse dage med ungdomskriminalitet, hvorfor der er igangsat flere initiativer i samarbejde med politiet for at genskabe tryghed i lokalsamfundet - efter vores bedste forståelse mener vi ikke, at de initiativer vi har i dag er tilstrækkelige for at imødegå en stigning i antallet af udsatte børn i Stavtrup. Vi savner derfor også en plan for ungdomsaktiviteter og væresteder i vores bydel, samt en målrettet indsats og hjælp fra Kommunen til at håndtere de eksisterende problemer – vi har en række idéer vi gerne ser Kommunen hjælpe med at gennemføre.
Derudover har Stavtrup gennem mange år haft store udfordringer med støjforurening fra Motorvej Syd, hvor flere tusinde borgere lever med sundhedsskadelige støjtryk langt over den anbefalede grænse på 58dB. Fællesrådet kan ikke identificere områder i byen hvor der vil være mulighed for fortætning og som samtidigt overholder Miljøstyrelsens anbefalede grænse.
Fællesrådet mener derfor, at lokalsamfundet ikke kan rumme flere boliger på nuværende tidspunkt og appellerer til, at der efter mange års rivende udvikling og vækst i Stavtrup gives tid og ro til at genskabe det gode og trygge liv i vores lokalsamfund.

Mvh,
Bestyrelsen
Stavtrup Fællesråd
.

Mvh,
Bestyrelsen
Stavtrup Fællesråd
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kirsten Aagaard og Stig Jeppesen

Indsendt

08/12/2021 16:27

Sagsnummer

HS5344658

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H391

Kontakt

Cecilie Kjærgaard

Tlf. 41857986

BYSTRATEGI

TEKNIK OG MILJØ