Gå til hovedindhold

Høringssvar

tilføjelse til tidligere svar, rettelse/tilføjelse nederst

Hvilke potentialer og udfordringer du ser i området?
Svar: tænker at der kan komme et problem med infrastrukturen i Egå hvis der bygges mange nye boliger, at komme til og fra Egå, læser at der påtænkes at bygge i 6 etager, så det må give en del flere tilflytter, samt hvis der laves butikscenter vil det tiltrækker en del flere folk.

Hvordan bæredygtighed kan indtænkes i området?:
Svar: det har jeg ikke nogen ideer til som fodterapeut

Hvordan fællesskaber og byrumskvaliteter kan indtænkes i området?
Svar: Jeg synes generelt at ideen er god med fornyelse i Center Øst, da centret efterhånden er meget nedslidt. Men som lille selvstændig erhvervsdrivende bekymrer det mig hvis der ikke tænke små lejemål ind, da jeger afhængig af at have min klinik i 8250, tæt på offentlig transport og Grenåvej. Jeg har ydernummer på min fodklinik og dette ydernummer kan ikke flyttes fra 8250, da dette ydernummer er givet til borgeren i 8250 fra statens side. Jeg er afhængig af at mine borgere let kan komme til min klinik så placeringen for mig er alt afgørende. Desværre syntes jeg at de erhvervslokaler der bygges rundt omkring i Århus, er meget store og til en enorm høj m2 pris, hvilket gør at os små liberale erhverv har svært ved at følge med. Derfor foreslår jeg at der laves et sundhedscenter som i Veri Centret i 8240 Risskov hvor der er handicapvenlig indgang, evt. elevator, handicap toiletter etc. For mit vedkommende som lille selvstændige erhvervsdrivende er der regler pålagt fra staten, da vi har ydernummer og specielle krav vi skal leve op til som fx placering etc. Tænker at man skal tilgodese alle, ikke kun de storevirksomheder som kan betale høje huslejer, men også de mindre virksomheder som fra statens side er låst i forhold til løn som fx alle dem med ydernummer, som i mange tilfælde kun har brug for 50-200 m2, til en overkommelig pris.

Hvordan vi skaber en god sammenhæng med naboområderne?
Svar: Bygge så tæt op ad Grenåvej som mulig, lægge erhverv i stueetagen, samt afskærme så der ikke er direkte kig ind i nabo haver, få arkitekt til at tænke det igennem, så ingen bliver generet.

Er der øvrige forhold, som du mener er af afgørende betydning for den kommende planlægning?
Svar: Det må ikke bare blive privatboliger, der skal tænkes erhverv og handel i området, som jeg skrev tidligere gerne et sundhedscenter som integreres i planen.

Tilføjelse: Er der tænk en løsning på hvor Jeg fx skal drive klinik det år hvor projektet føres ud i livet, vil kommunen sætte egnede lokaler til rådelighed under opbygningen. Jeg vil fx ikke kunne holde lukket da jeg skal stå til rådighed for patienter med diabetes, min forretning vil heller ikke kunne holde til det, da jeg da vil miste mit personale, har Århus kommune tænke det med ind i planen?
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Dorte Fuglsang Engelsfelt

Indsendt

10/11/2021 16:20

Sagsnummer

HS7152521

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skæring - Egå
Hørings-id

H393

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00