Gå til hovedindhold

Høringssvar

Tænk i helheder i Skæring/Egå – og inddrag Fællesrådene og borgerne.

Der er pt. flere høringer og planer, som med fordele kunne samtænkes. Der er debatoplæg om byudvikling omkring Egå Center Øst. Ligeledes er der planer og høring omkring Almene boliger i Århus Kommune – herunder også Skæring/Egå.

Egå Center Øst – en opgradering og modernisering tror jeg mange vil hilse velkommen, da centret i dag fremstår lidt slidt og logistisk problematisk.
Mit forslag vil være at lukke en lille del af Muslingevej for kørende trafik (udover vareleveringer til de erhvervsdrivende) fra eksempelvis Egå Havvej rundt om hjørnet til enden af centret således at man måske kan udvikle et bytorv mellem Rema 1000 og Egå Center Øst.
Af Plan for almene boliger i Århus Kommune fremgår det af befolkningstallene, at andelen af ældre stiger markant i de næste 30 år. Måske giver det god mening at inkludere et mindre sundhedscenter samt ældrevenlige almene boliger i udviklingen af centerområdet?
Som andre har nævnt i høringssvar, er der en trafikal udfordring allerede med mange biler, cyklister og gående – ikke mindst skolebørn fra Sølystskolen, så der bør tænkes trafikløsninger ind i planen for udvikling af centerområdet uden at det går voldsomt ud over parkeringskapaciteten til butikkerne. Jeg anerkender udfordringen i dette.
Der er aktuelt bud fra privat udvikler om at bygge 6 etager i højden ved Egå Center Øst, hvilket jeg synes vil være meget beskæmmende for områdets karakter. I en anden høring – Bedre planer for almene boliger - lægges der netop vægt på at nybyggeri skal have en naturlig sammenhæng med det eksisterende område. Det er udelukkende lavt byggeri i hele området, så det passer ikke ind. Jeg forstår den private udviklers behov for at udnytte kvm. maximalt, men det vil komme til at fremstå som en kolos på en bakketop.

Et andet sted i Skæring, som i høj grad kunne trænge til en opgradering, er området langs Grenåvej ved Bonus-tanken og Netto og bagved. Den tidligere tankstation er meget forfalden og ude af drift udover at Bonus har vaskehal og benzinstandere. Måske kan dette område huse mere småerhverv, som måske bliver klemt ved en udvikling af Egå Center Øst? Det er vigtigt for området, at der også er plads til de mindre erhvervsdrivende, som servicerer Skæring/Egå.

Almene boliger – der skal være plads til alle indkomstgrupper i Skæring/Egå, og jeg hilser velkommen at der indtænkes almene boliger ind i den overordnede plan for byudvikling. Som beskrevet ovenfor kunne dette måske kædes sammen med udviklingen af Egå Center Øst-området? Og måske kunne området fra Egå Center Øst op mod gymnasium og højskole i Gl. Egå udvikles på samme måde som eksempelvis Skæringparken eller Engholms Allè i Risskov (rækkehuse i 2 etager)? Området kunne måske huse både en blanding af almene boliger og ejerboliger, men igen er det vigtigt at bebyggelsen max. er 2-3 etager for at tilgodese områdets karakter.

Af ”Supplerende notat vedr. sag ”Plan for bedre fordeling af almene boliger i hele Aarhus Kommune” efter møde i Teknisk Udvalg 6. oktober 2021” fremgår det, at der allerede i skoleåret 2030/2031 vil være kapacitetsproblemer på både Skæring Skole og Sølystskolen, så der er nogle vigtige overvejelser omkring det mix af beboere, man ønsker at placere i området.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lisbeth S. Nielsen

Indsendt

24/11/2021 14:09

Sagsnummer

HS6720708

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Skæring - Egå
Hørings-id

H393

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00