Gå til hovedindhold

Høringssvar

Midtbyvision

Midtby hvor bløde trafikanter er prioriteret

Jeg drømmer om en Midtby i Aarhus, hvor de bløde trafikanter, er prioriteret langt højere end i dag. Når jeg i dag bevæger mig rundt til fods eller på cykel i Aarhus, har jeg en klar oplevelse af at biltrafikken har første prioritet. Selv i de helt små gader i den historiske bymidte. Sådan bør det ikke være.

Jeg forslår derfor følgende:

Det helt centrale område i Midtbyen inden for Allé-ringen med bl.a. Latinerkvarteret gøres helt bilfrit. Find eksempelvis inspiration i det indre Odense, hvor mange hyggelige handelsgader er bilfri. Gader som Graven, Badstuegade, Klostergade og Studsgade kan indrettes som egentlige gågader og gader som Grønnegade, Østergade, og Mejlgade kan fungerer som cykelgader.

Jeg tror, mennesker kommer til at prioritere bilfrie byer i fremtiden. Både hvad angår beboelse og turisme. Der vil nok være en modstand fra detailhandlen, som da åen blev frilagt og Bruuns Galleri blev bygget. Men på samme måde som dengang, vil det formentligt vise sig, at en bilfri Aarhus Midtby bliver så attraktiv at besøge pga. hyggelige miljøer og byliv, at detailhandlen også i sidste ende kommer styrket ud ved etablering af en bilfri Midtby. Der skal naturligvis stadig være parkeringsmuligheder i periferien af Midtbyen. Og den kollektive trafik skal generelt styrkes.

Fodgængere skal prioriteres i lyskryds. Et eksempel er fodgængerovergangen ved Europaplads mellem Åboulevarden og Dokk1. Her har man som forgænger under 10 sekunder til at krydse vejen, hvorefter bilerne har grønt lys (og fodgængerne venter) i flere minutter. Det er helt galt, når man tænker på, at bilisten sidder trygt og godt i tørvejr. Mens den ventende fodgænger kan opleve at stå stille i både kulde, regn, sne og blæst. Selv som sund og rask person kan man umuligt nå at krydse vejen mens der er grønt. Der er et helt generelt behov for at prioritere fodgængere i de aarhusianske lyskryds – ikke kun i midtbyen, men også ved krydsning af indfaldsveje længere uden for byen. Hvis fodgængerne prioriteres kommer bilerne samtidig til at vente længere for rødt lys. Det kan have den positive sideeffekt, at det føles mere besværligt at køre i bil i Midtbyen, og nogle så på sigt vil undlade at gøre det.

Inden for Ringgaden bør biltrafikken i det hele taget begrænses mest muligt. Der skal kun være adgang for busser, taxaer, udrykningskøretøjer, mindre miljøvenlige fragtbiler, håndværkere og beboere i området. Det kan overvejes om der skal etableres nogle p-huse langs indfaldsveje og prioritere kollektiv transport herfra til Midtbyen. Der kunne være shuttlebusser mellem p-huse og centrale områder i Midtbyen. Der kan f.eks. etableres en indre ring-linje med mindre eldrevne busser.

Vedhæftede billeder er eksempler på attraktive bymiljøer i Odense.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Christian Christensen

Indsendt

07/03/2022 13:19

Sagsnummer

HS7713205

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Midtbyen
Hørings-id

H409

Kontakt

Projektleder Joy Alrø Steen

tlf. 5117 8708

Rådmandssekretariatet

TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?