Gå til hovedindhold

Høringssvar

Midtbyvision

MIdtbyvision

Høringssvar fra Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Aarhus er en af Danmarks største studiebyer. Byen huser omkring ti videregående uddannelsesinstitutioner, hvor den klart største er Aarhus Universitet med over 35.000 studerende. Midtbyen lever i høj grad af studerende. Det er derfor vigtigt at skabe en midtby, hvor unges visioner og behov er i højsædet, da det både bidrager til at sikre trivslen blandt nuværende studerende, og samtidig skaber rammerne for, at de unge træder ud fra studierne og ind på det aarhusianske arbejdsmarked.

Dyrk bykulturen
Studerende i Aarhus bor og lever i Danmarks bedste studieby. En stærk og vigtig årsag til det er, at campusliv og midtbyliv lever side om side. Studerende skal ikke langt fra forelæsningssalen, før de kan opleve midtbyens mange kvarterer. Det er en stor styrke, at Aarhus stolt omtales som en universitets- eller studieby, men det er også en identitet, vi skal værne om. Midtbyvisionen beskriver muligheder og behov for for midtbyens forskellige områder - heriblandt Universitetsområdet. Vi er enige i, at vi skal have de forskellige typer byliv for øje. Her er Universitetsområdet unikt, og visionen om et nyt bykvarter på Katrinebjerg er også vigtigt at nævne.
Vi arbejder i vores daglige virke for øget både bæredygtighed og social mangfoldighed gennem vores lokale ejerskab i kraft af vores natur som studerende. Den bykultur, vi har, i disse områder er kendetegnet af et stærkt frivillig- og foreningsmiljø, der styrker vores studiemiljø, men som samtidig er meget sårbart over for det erhvervsliv, der trives i de øvrige bykvarterer. Vi appellerer til, at Aarhus gennem Midtbyvisionen værner om det eksisterende og unikke handelsliv på universitetet, der består af kantinemiljøer og frivillig foreningsliv i lokale fredagsbarer til lave priser.

Livet i midtbyen
Livet i midtbyen er i stor grad præget af unge mennesker og studerende, og det skal det blive ved med. Det skal ikke ske på bekostning af andre af byens borgere, men vi skal udvikle et byrum med plads til alle. Det gælder både i hverdagen og til fest. Der er brug for flere læsepladser og grupperum i det offentlige rum, hvor studerende kan fordybe sig og skabe noget sammen. Der skal ligeledes være plads til de studerende uden for arbejdstiden. Det sikres ved at lave kollektive byrum med plads til alle, som ikke koster penge at opholde sig i. Det sikres ved at skabe en by med plads og råd til kultur, fest og fællesskaber. Studerende skal have mulighed for at deltage i kulturlivet og Aarhus’ mange fællesskaber, og derfor er der brug for et studenter-pristrin til sport, foreningsliv og kulturelle oplevelser. Studerende er nogle af dem, som bruger nattelivet allermest. Både det etablerede på barer, caféer og natklubber, men også det mindre fastlagte som privatfester, lange nætter i en park og udendørs koncerter. Det er vigtigt at vi giver plads til, at Aarhus er en ung by med plads til musik, fest og natteliv, men det skal også være trygt for den enkelte. Derfor skal vi sikre ordentlig belysning og markant bedre og billigere offentlig transport – også om natten (og også i hverdagene).

Naturen ind i midtbyen
Som studerende ved Aarhus Universitet er grønne områder forbundet med afslapning, hygge og aktivitet i den travle studiehverdag. For de studerende skal naturen ikke tilpasses byen, men lade byen blive tilpasset af naturen. De grønne pusterum og åndehuller er vores sociale knudepunkter, hvor man kan mødes uden at skulle hive pengepungen frem, og værdien i at kunne mødes på tværs i naturskønne områder er med til at bringe smilet frem i århusianerne. Mange studerende bor uden for midtbyen, og man kan lade naturen trække sine spor ind til centrum gennem grønne kile, så skoven kan følge en hele vejen.
Der må aldrig være for langt til de grønne og blå oplevelser, og natur er mere end bare træer og åen. Hvis man skal prioritere biodiversitet, må man se på bed og en mere vild tilgang til de grønne pletter som præger byen. Særligt for det blå Aarhus og biodiversiteten kan små damme og vandløb føre stærke forandringer med sig. Larmen fra bilerne og synet af beton skal suppleres med summen af bier og synet af blomster, og vi skal kunne færdes på andet end veje lavet til bilister.

Mangfoldige handelsgader
I kraft af det tætte samspil mellem campus og midtby er byens handelsgader et naturligt samlingspunkt for byens studerende. Her er det vigtigt for os med et mangfoldigt handelsliv, hvor der aktivt kan bidrages til at understøtte nytænkning og små erhverv, og hvor alle kan være med uanset økonomisk råderum. Aarhus Universitet har en stærk iværksætterprofil, som Aarhus Kommune skal understøtte, hvor værdi ikke kun skal måles på omsætning, men på kulturelt og bæredygtigt bidrag til Aarhus som by - også i fremtiden. Vigtige, kreative og bæredygtige tilbud som eksempelvis REUSE er et fantastisk eksempel på nytænkning, der giver enorm værdi til et mangfoldigt Aarhus, og som ikke kan måles på økonomi.

Velkommen til midtbyen
Af de mange som kommer til Aarhus, er en af de største grupper studerende, og velkomsten til byen er særligt vigtig for deres oplevelse af en stærk og imødekommende studieby. Aarhus skal vise sig fra sin bedste side og sikre, at studerende bliver særligt orienteret om det aktive kulturliv og de mange muligheder for at udfolde sig som ung og erfaren. Vigtigt er også, at mange studerende også kommer med en international baggrund, og Aarhus må gerne have et øget fokus på at sikre, at de mødes af en by, som vil dem. En ordentlig velkomst skal skræddersys til dem, som kommer.
Særegent for Aarhus er også det enorme foreningsliv som får byen til at summe af liv og afholde arrangementer i alle størrelser for alle befolkningsgrupper. Det er ofte de frivillige kræfter og hjælpende hænder, som udvikler og gør Aarhus til en stærk kulturbærende by. Aarhus skal understøtte og prioritere foreningslivet, så borgerne gives de bedste vilkår for at kunne forbedre byen på deres vis.

Løft sammen
Midtbyvisionen sigter efter, at vi løfter Aarhus sammen. Det ønsker Studenterrådet ved Aarhus Universitet også. Det er dog kun muligt, hvis der sikres inddragelse af relevante samarbejdspartnere, når kommunen og byrådet udarbejder nye planen og projekter. Vi ønsker at være en ligeværdig samarbejdspartner, som kan være med til at sikre et Aarhus med plads til studerende og rum til at leve – også uden for arbejdstiden.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jeanette Kusk

Indsendt

09/03/2022 09:49

Sagsnummer

HS2069399

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Midtbyen
Hørings-id

H409

Kontakt

Projektleder Joy Alrø Steen

tlf. 5117 8708

Rådmandssekretariatet

TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?