Gå til hovedindhold

Høringssvar

Midtbyvision

HØRINGSSVAR TIL MIDTBYSVISION

Kultursamvirket synes, det er en spændende vision, Aarhus Kommune har fremlagt for midtbyen. Visionen åbner op for mange muligheder, men det kræver en egentlig konkretisering og økonomi før visionen bliver til handlinger til gavn for både borgere og kulturlivet.
Efter gennemlæsningen af visionerne kommer Kultursamvirket med tre punkter, som vi vurderer er vigtig for, at visionen kan lykkes:

KUNST OG KULTUR ER FUNDAMENTET FOR DET GODE LIV
Visionspapiret ønsker at stå på skulderen af de andre allerede igangværende politikker, hvilket vi kun kan opfordre til. Kulturpolitikken fra 2021-2024 er en gennemarbejdet politik, der både tilgodeser borgere og kulturlivet. Det er vigtigt at fremhæve, at Kulturpolitikken definerer kunst og kultur som velfærd;
”Hermed menes ikke, at kunst og kultur skal være instrumenter i skabelsen af det gode liv. Vi mener faktisk at kunst og kultur er en forudsætning. Et fundament!”
Kulturlivet er med sine frembringelser og aktiviteter en forudsætning for det gode liv.
Opinionsmåling ”Aarhusmålene” for både 2016, 2018 og 2020 giver et klart billede af, at kulturlivet og dens mange forskellige artet tilbud fastholder byens borgere og sikre både tilfredshed og trivsel. Kulturlivet prioriteres, ifølge opinionsmålingen af borgerne, mere end grønne område, restauranter og caféer, infrastruktur og indkøbsmuligheder.
Kulturlivet er essentielt for at visionen om at tiltrække og fastholde borgere og turister kan lykkes. Det er derfor vigtigt, at kulturlivet tilgodeses og indregnes på lige fod med andre aktører i visionen.

UNDERSTØTTE DET ALLEREDE EKSISTERENDE
Vi har en række veletableret kulturinstitutioner og folkeoplysende foreninger i Aarhus, og de bidrager hver dag med at tiltrække og fastholde borgere og turister i byen. Visionen ser på nye tiltag, men vi opfordrer til at være nysgerrige og indgå dialog med kulturinstitutionerne og foreningerne - store som små - for at afdække om eksisterende aktiviteter kan løse nogle af visionens elementer. I Aarhus bryster vi os med at være en producerende kulturby, så lad os gribe fat i dem, der er i gang, og derved kan vi hurtig effektuere og skabe kunstneriske oplevelser for byens borgere.

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS – HUSK KULTURLIVET HELT FRA STARTEN
Vi er glade for visionens klare og tydelige fokus på samarbejde og dialog med forskellige aktører i Aarhus. Derfor finder vi det oplagt, at I indtænker Kultursamvirkets medlemmer i de fremtidige arbejdsgrupper. Kultursamvirkets 63 medlemmer rummer bredden af det aarhusianske kulturliv, vi repræsenterer de unge, vækstlaget, de veletablerede institutioner, folkeoplysende foreninger samt paraplyorganisationer, der repræsenterer de frie kunstnere.

Der venter nu et stort arbejde med at udfolde visionen til konkrete handlinger og tiltag til gavn for både borgere, turister og kulturliv. Vi ser Kultursamvirket som en oplagt medspiller i den proces, og vi stiller gerne vores kompetencer rådighed.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Pernille From Klausen

Indsendt

09/03/2022 17:47

Sagsnummer

HS3189498

Informationer

Startdato
Svarfrist
Område
Midtbyen
Hørings-id

H409

Kontakt

Projektleder Joy Alrø Steen

tlf. 5117 8708

Rådmandssekretariatet

TEKNIK OG MILJØ

Vil du vide mere?