Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhhedsplan for Randersvej

Som beboer i i mere end 50 år i et grønt villakvarter, hvor den ene villa efter den anden renoveres, forskønnes og fornys, bekymrer det mig at se, at kvarteret år efter år vansires af den ene arkitektoniske højhus- øjebæ efter den anden. Til gavn for hvem? De boligsøgende ? Nej ! De kommer til betale dyrt for dyrt og klaustrofobisk byggeri. Og hvem scorer kassen? Pengemænd og grådige institutioner. Lad dem ikke ødelægge et område , hvor der er lidt luft og grønt mellem os og vælg de politikere fra især de, der modtager en"håndsrækning"!

Bent Thiessen tilføjede et høringssvar og vedlagte dokument den 22. maj 2022. Det tilføjede høringssvar er kopieret ind nedenfor:
Randersvej skal samle Christiansbjerg

Helhedsplanen for Randersvej skal skrottes nu!
Man burde have lært af coronakrisen, at man ikke skal øge befolkningstætheden og stuve befolkningen sammen i højhuse, hvor smitten let breder sig hurtigt. I de seneste år er der bygget alt for mange alt for høje og grimme højhuse med for små og dyre lejligheder, således at der i dag er alt for mange ledige (8-9000) – alt for mange i forhold til behovet. Hvem har i øvrigt i dag råd til med en almindelig indkomst at betale en pris på 3-4 millioner kroner for en sølle højst 60- 70 kvadratmeter betonlejlighed? Eller betale en tilsvarende høj husleje?
Derimod er der stort behov for og efterspørgsel efter bynære parcelhuse, børnevenlige og med grønne omgivelser at lege i, som ofte, hvis de da er til salg, prismæssigt let kan konkurrere med en betonlejlighed i et af de mange skrækkelige højhuse, der er smækket op af halvdårlige byggematerialer alene for profittens skyld. For hvem tror dog på den klistrede beskrivelse af Randersvej med torve, hyggelige miljøer og grønne legepladser?
Alene fremsættelsen af planen for Randersvej omfattende nedrivningen af 300 parcelhuse er en krænkelse af parcelhusejernes ejendomsret og tilmed direkte tyveri! For hvem vil dog købe et parcelhus, der er nedrivningstruet, eller som nabo kan få et 4-5 etagers boligblok. Værditabet er sket med fremsættelsen af planen og byrådets vedtagelse af den. Erfaringen viser, at rådets villighed til at ændre planer trods et massivt borgerønske ikke er til stede og lokalplaner kan gennemføres uden videre. Man bør som borger gå i rette med de folkevalgte ved næste kommunalvalg og fravælge dem! Samarbejdet mellem byrådet og kapitalstærke personer og organisationer er blevet for tæt og på tværs af almindelige borgers interesser. Det drejer sig om at generere profit, og dertil synes højhusbyggeri at være velegnet. Såkaldte ”developere” -opkøbere -tilbyder parcelhusejere en overpris for deres hus, og har de blot købt en håndfuld bliver de nedrevet og erstattet med et etagebyggeri og inden man ser sig om, har man et sådant skrummel som nabo, og så kære villaejer falder værdien af dit parcelhus yderligere. Opkøberne har nu let spil og skal ikke betale nogen som helst overpris mere. Så derfor kære parcelhusejer: SÆLG IKKE DIT HUS TIL EN OPKØBER eller en anden stråmand, der arbejder for en kapitalstærk person eller en pensionskasse, men til en børnefamilie du ved vil bebo huset.
På grund af blandt andet krigen stiger priserne på byggematerialer og selvom de materialer man bygger højhusene af, er ret ringe, vil byggepriserne stige. I modsætning hertil er der et villakvarter med mange rigtig velholdte og renoverede huse bygget af gode materialer. Det vil være en miljøskandale at nedrive disse huse!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bent Thiessen

Indsendt

05/05/2022 17:31

Sagsnummer

HS0110632

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00