Gå til hovedindhold

Høringssvar

IMOD HELHEDSPLANEN FOR RANDERSVEJ! STOP OG LYT!

Man kunne få den tanke, at en markant tilbagegang til borgmesterens parti ved sidste kommunalvalg, kunne tilvejebringe en vis form for refleksion over vælgernes klare signal til de folkevalgte -om at byfortætning og beton ikke er vejen frem!

Overskriften i forarbejderne til udviklingsplanen i en anden del af kommunen lyder EN GOD BY FOR BØRN ER EN GOD BY FOR ALLE.
Ved mere etagebyggeri mindsker den aktuelle helhedsplan for Randersvej muligheden for at børnefamilier kan bo i bynære villaer. I forvejen oplever Aarhus kommune at børnefamilier flytter ud af kommunen på grund af det lille udbud af bynære villaer og dertil følgende meget høje boligpriser. Helhedsplanen for Randersvej vil bidrage yderligere til denne negative udvikling. Gode børneliv kommer i mange former og bor i mange typer af boliger og netop diversiteten og mangfoldigheden udebliver, hvis fortætning og etagebyggeri sker på bekostning af de bynære villakvarterer.
Vi skal værne om den diversitet området omkring Randersvej for nuværende har, hvor en god blanding af almennyttige boliger, villaer, rækkehuse og ejerlejligheder er tilstede. Dette til gavn for generationer på tværs, styrkelse af civilsamfund og bæredygtige fællesskaber. Et oplæg ville være at sikre en mere social bæredygtig by kunne være at skabe faciliteter og rammer, hvor idræt, kultur og foreningsliv kunne samle på tværs af boformer og generationer. Udnyt tomme arealer til at fremdyrke givende og blivende arealer og faciliteter til gavn for et styrket fællesskab.
Lad den tidligere stadsarkitekts hede ønske om en byport med kolosser på Randersvej bliver transformeret til en indbydende velkomstvej hvor man ved rejsen i letbanen ved syn kan bevidne at der storbyens pulserende liv og mange mennesker til trods, gives plads til fælleskab, grønne områder og diversitet fremfor beton og konformitet.

Politikerne og byens ambition om et grønnere Århus, synes ligeledes fuldstændig fraværende i den fremlagte helhedsplan for Randersvej. Der lægges i planen op til små områder med ensidig vegetation med træer og græs. I villakvartererne findes i dag en bred vegetation med kompostbunker, krat og træer. Dette fordrer en større biodiversitet via et rigt insektliv, og mulighed for fugle kan byggereder og finde føde til deres unger. Alt dette vil forsvinde med den nye helhedsplan. Desuden bidrager den store arealmæssig vegetation i villakvartererne til at rense luften og bidrager dermed til et sundere bymiljø med mindre luftforurening. Noget som heller ikke tilgodeses med den nye helhedsplan.
Det klimaaftryk planen efterlader blandt andet med forslag om at nedrive fuldt funktionsdygtige villaer for at bygge etageboliger er der ikke tager stilling til, og det harmonerer i øvrigt slet ikke med viden om at vi bor og lever i et samfund hvor vi i år havde opbrugt vores andel af klodens ressourcer allerede i marts måned.

Med et skrående terræn ned mod vand og skov vil bebyggelse i 6-8 etager langs Randersvej, som er et udspil i helhedsplanen betyde at eftermiddags- og aftensol vil forsvinde for store dele af Riisvangens villakvarter. Det vil selvsagt have stor betydning og være til gene for en stor andel borgere.
Endvidere vil øget fortætning medfører øget mængder af trafik og dertilhørende parkeringskaos som vi allerede bevidner på henholdsvis Trøjborg ligesom med etableringen af Risskovbrynet.

Vores håb er at Aarhus Kommune med en ny rådmand i spidsen for Teknik og Miljø har hukommelse til at huske kommunalvalget hvor det med alt tydelighed stod klart at os, de almindelige aarhusianere føler os klemte i byfortætningen og bekymringerne for bevarelsen af en genkendelig by.
Vi vil HØRES og ikke overhøres i borgerhøringer, der omhandler vores og vores børns dagligdagsliv - fordi at Aarhus skal være en god by for alle - også for os der allerede lever og bor her!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mette Mondrup

Indsendt

05/05/2022 21:57

Sagsnummer

HS9088893

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00