Gå til hovedindhold

Høringssvar

Imod Helhedsplanen for Randersvej - tilslutter mig oplægget fra Christianbjerg Fællesråd

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd.
Planen vil medvirke til et fald i kvarterets diversitet idet villakvarteret mindskes. Området har allerede en høj grad af diversitet, med en god blanding af almennyttige boliger, villaer, rækkehuse og ejerlejligheder.
Planen mindsker muligheden for at børnefamilier kan bo i bynære villaer. Århus kommune oplever i forvejen at børnefamilier flytter ud af kommunen på grund af det lille udbud af bynære villaer og dertil følgende meget høje boligpriser. Helhedsplanen for Randersvej vil bidrage yderligere til denne negative udvikling.
Planen tilgodeser ikke ambitionen om et grønnere Århus. Der lægges i planen op til små områder med ensidig vegetation med træer og græs. I villakvartererne findes i dag en bred vegetation med kompostbunker, krat og træer. Dette fordrer en større biodiversitet via et rigt insektliv, og mulighed for fugle kan byggereder og finde føde til deres unger. Alt dette vil forsvinde med den nye helhedsplan. Desuden bidrager den store arealmæssig vegetation i villakvartererne til at rense luften og bidrager dermed til et sundere bymiljø med mindre luftforurening. Noget som heller ikke tilgodeses med den nye helhedsplan.
Der er ikke taget højde for planens klimaaftryk. Planen indeholder blandt andet forslag om at nedrive fuldt funktionsdygtige villaer for at bygge etageboliger, og det harmonerer slet ikke i et samfund hvor vi i år brugte vores andel af klodens ressourcer i marts måned.
Da terrænet skråner ned mod vandet, vil man tage eftermiddags- og aftensolen fra hele Riisvangen villakvarter, hvis man bygger i 6-8 etager langs Randersvej, som der lægges op til i helhedsplanen. Dette vil være til stor gene for en lang række borgere.
Planen vil føre til stærkt øget mængder trafik og parkeringskaos, som det allerede opleves i store dele af det sydlige riisvangen, på grund af de parkeringsmæssigeudfordringer på Trøjborg.
Det kulturhistoriske perspektiv ift. nedrivning af villakvartererne er på ingen måde blevet tilgodeset - I min optik har de truede villaveje en særlig kulturhistorisk værdi, bygget i 1950erne og 1960erne og derfor komplet uerstattelige. I det nuværende udspil ødelægges bevaringsværdige bystrukturer.
Vi er en sammenbragt børnefamilie med 6 børn. Det vil sige, vi bor 8 i huset. Det vil være et stort tab at tvinge os ud af byen ved at fjerne mulighederne for at være børnefamilie i området.
Århus har gennem de sidste år gennemgået en meget stor grad af byfortætning, der for mange borgere har medført tab af charme og historie. Det er medvirkende til at ødelægge byen og drive folk væk. Utilfredsheden med kommunens tilgang til byudvikling og byfortætningen er udtalt og bør stoppes.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mia Yde

Indsendt

12/05/2022 09:56

Sagsnummer

HS3277565

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00