Gå til hovedindhold

Høringssvar

Jeg er imod helhedsplanen, men støtter Fællesrådenes alternative forslag

Jeg kan tilslutte mig Fællesrådenes alternative forslag til helhedsplan, samt tilføje og fremhæve nogle vinkler, som jeg finder vigtige at tage højde for og hensyn til.

Jeg bor på østsiden af Randersvej, nærmere betegnet Nordvestpassagen 86. Altså kun to parceller fra Bakkevænget, hvorfor jeg befrygter salamieffekten efter skyggeproblematikken fra det planlagte byggeri vest for Bakkevænget mod Randersvej.
Jeg gik netop en solbeskinnet sen eftermiddagstur på Randersvej ud for det nyopførte etagebyggeri på vestsiden, og kunne konstatere skyggefald herfra helt til bagsiden af grunden mellem Rema 1000 og Mc Donalds. Her har vi med kun fire etager at gøre. Der er tale om virkelig mange meters skyggekastning!

DET, VI HAR i vores villakvarter, er dels nogle haver med meget grøn beplantning, hvor der er et rigt fugle- og insektliv. Masser af bier og sommerfugle.

Det er i sagens natur miljømæssigt meget fornuftigt.

Det bæredygtige i at fjerne dels gode, solide, velholdte ældre villaer, dels en stor mængde opvoksede gamle haver, forekommer at være i direkte modstrid til de fremførte argumenter for at nedrive op til 300 af disse villaer og erstatte med betonbyggeri. Det giver på ingen måde mening. Man kunne fristes til at bruge ordet meningsløst.

DET, VI HAR i vores villakvarter, er fantastiske fællesskaber på tværs af alder, køn, baggrund og livssituation. Vi hjælper hinanden, laver fællesarrangementer af stor kvalitet, loppemarkeder til støtte for udsatte – fx Ukraines børn. Her kom folk fra nær og fjern til en hyggelig og meningsfuld dag med gode samtaler og glade børn, der oplevede at kunne gøre en forskel.

DET, VI HAR i vores villakvarter, er en god tryghed i forhold til hverdag og fremtid.

Det sidste har vi så mistet. I hvert fald momentant.

Giv os den tryghed tilbage.

MVH Annie Beck
Nordvestpassagen 86
8200
Aarhus N
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Annie Beck

Indsendt

13/05/2022 16:55

Sagsnummer

HS0514995

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00