Gå til hovedindhold

Høringssvar

Imod helhedsplanen. Støtter i stedet fællesrådenes plan.

Jeg er imod planen, som på mange måder ikke hænger sammen efter min mening, og som vil ødelægge området.

Det fremgik jo også på mødet d. 5/5, at der var mange ting, som ikke var behandlet særlig grundigt af kommunen.
Og nogle af de overordnede kommuneplaner, som alligevel skal laves om, burde måske laves færdige, inden man laver denne helhedsplan færdig.

I stedet bakker jeg op om Fællesrådenes alternative plan.

Området har som helhed i forvejen diversitet mht. bebyggelsens art, men parcelhuskvartererne er naturligvis parcelhuskvarterer.
Her bor unge med/uden børn, familier i den arbejdsdygtige alder samt pensionister, som foretrækker denne form for beboelse.

Parcelhusene er meget populære og eftertragtede.
Det er i forvejen svært at finde ledige parcelhuse i Århus til en overkommelig pris, så hvorfor lave en plan, der vil gøre antallet af disse boliger mindre med yderligere prisstigninger til følge.

Områdets popularitet skyldes bl.a. den god beliggenhed i forhold til nogle af de store arbejdspladser i Århus, fx Skejby Sygehus og Universitetet, som er i cykelafstand. Desuden er man tæt på både byen, skoven og vandet.

Men jeg kender mange eksempler på, at unge, veluddannede og ressourcestærke familier ikke har kunnet finde en passende bolig, og i stedet er flyttet uden for kommunen, så denne har mistet nogle gode skatteydere.

Den skitserede fortætning med lejligheder i området giver efter min mening ikke en forøget diversitet. Tværtimod.

Der mangler ikke lejligheder i Århus. De seneste år er der bygget lejligheder overalt i Århus:
Jens Baggesensvej, Risskov Brynet, Lystrupvej, Århus Ø for at nævne nogle af de nærmeste, og mange nybyggede lejligheder står stadig ledige.

Hvad med dyrelivet?
I dag ser vi ud over fugle bl. a. også harer og ræve i området. De bliver fordrevet, hvis området bliver ændret ifølge planen.

Afvandingen i området bliver problematisk. I dag falder meget af nedbøren i grønne haver. Det gælder i noget omfang også den nedbør, der falder på tage, da vi for år tilbage i dele af området blev pålagt, at håndtere vandet på egen grund. Med fortætningen vil det område, hvor vandet kan løbe direkte i jorden, blive formindsket, da der omkring etagebyggeri vil blive brugt meget af arealet til fliser og asfalt aht. parkering mv.

I øvrigt er parkering allerede i dag et problem mange steder.
Et eksempel er Gustav Holms Vej og tilstødende villaveje, som i stor udstrækning fungerer som parkeringsplads for folk fra Risskov Brynet, som åbenbart hellere vil parkere gratis her end betale for en P-plads på deres eget område.
Som minimum bør der sikres parkeringspladser til alle beboere i nyt etagebyggeri. Hvordan man så vil sikre sig, at folk herfra ikke parkerer på villavejene er jo en anden sag. Vi skulle jo nødigt have hele området fyldt med skilte med diverse parkeringsregler.

Fortætningen vil med garanti også betyde mere støj fra naboer. Der er altid nogle, der ikke vil tage hensyn til andre. Derfor er der stor risiko for, at der kommer flere nabokonflikter, jo flere der er samlet på et område..
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Keld Ladefoged

Indsendt

13/05/2022 20:47

Sagsnummer

HS9694484

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00