Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplanen for Randersvej

Nej tak!

Først en specifik kommentar til Helhedsplanen for Bygvangen, en vej i villakvarteret Risvangen:

Vi kan ikke se den planlægningsmæssige begrundelse for at give mulighed for 3-4 etager på Bygvangen 20-26 og Havrebakken 3-5, som på alle sider er omkranset af villaer i én etage med udnyttet tagetage. Det strider mod Helhedsplanens principper om, at ny bebyggelse skal placeres som randbebyggelse mod veje, og at nye projektområder højst må variere med én etage mod eksisterende nabobebyggelse.
Vi ønsker på det kraftigste, at udviklingsmuligheden på Bygvangen 20-26 + Havrebakken 3-5 fjernes fra Helhedsplanen.

Nedenstående er en generel kommentar til Helhedsplanen:

Vi tilslutter os oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd, da vi er imod den del af helhedsplanen, som griber ind i eksisterende villakvarterer. Vi ser ikke planen i villakvarterne som en uddybning af kommuneplanen, men som en markant ændring.
Som vi ser Helhedsplanen har den langt flere negative konsekvenser for villakvartererne end positive tiltag. Planen vil betyde, at udbuddet af de eftertragtede villaer på Christiansbjerg og Risvangen bliver mindre, og det får konsekvenser for børnefamilier, ændring i områdets biodiversitet, negativ klimapåvirkning og ændring i livskvaliteten for en stor del af områdets beboere.

- Med planen vil der blive færre bynære villaer til børnefamilier, og flere børnefamilier må derfor flytte ud af kommunen. Og det er vel ikke kommunens intention. Området har i forvejen stor variation i udbuddet af boligformer, så Helhedsplanens argumenter om at skabe diversitet virker ikke holdbar.
- I villakvartererne er der en bred og varieret vegetation, mange gamle villahaver, som fremmer et rigt insekt- og fugleliv. Planen vil både gøre området mindre grønt og mindre miljøvenligt - og det er vel ikke det, der ligger i ambitionerne for området.
- I planen er der forslag om at nedrive gedigne og velfungerende murermestervillaer, mange arkitekttegnede i 1950’erne, og i stedet bygge tættere og endda opføre etageboliger. Det virker meget besynderligt i en tid, hvor man taler om at bevare, renovere, efterisolere og passe på vores knappe materialeresurser.
- Hvis planen bliver gennemført, vil livskvaliteten for mange i området blive mindsket. Flere steder vil der blive voldsomme indbliksgener, lysforholdene blive forringet, mulighederne for eftermiddags- og aftensol forsvinde, fordi der ifølge planen skal bygges højere og tættere – også i villakvartererne.
- Trafik og parkeringsforhold i området vil blive kraftigt udfordret og vores villaveje, som vi i dag bruger til leg, ophold og fællesskab vil blive ændret markant.
- Med planen er der lagt op til så omfattende forandringer, at den historie og identitet, som er på Christiansbjerg og Risvangen forsvinder. Det får konsekvenser for menneskers trivsel, for vi har brug for at have historien med os.
Mette og Erik Pedersen
Bygvangen
8200 Aarhus N
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mette og Erik Pedersen

Indsendt

13/05/2022 22:27

Sagsnummer

HS5964821

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00