Gå til hovedindhold

Høringssvar

Støtte til fællesrådene og nej til klimaskade og tab af biodiversitet pga ekstra etager i villakvartererne

Kære Rune Hørdum Jørgensen og Teknik og Miljø

Vi har læst kommunens oplæg og fællesrådenes alternative forslag med stor interesse. Der er mange gode hensigter i kommunens oplæg, men når det kommer til de konkrete forslag er det mere blandet.
For eksempel er forslaget til ændring af Randersvejs østlige side klart mere attraktivt end den nuværende situation med tankstationer, fastfoodrestauranter og parkeringspladser.
Omvendt er forslaget om fortætning helt op til 600 meter ind i villakvarterne en meget dårlig ide der vil ødelægge den unikke stemning og biodiversitet i disse områder, samt medføre stor ekstra klimabelastning.
Pga de små grunde i området vil en ekstra etage næsten altid betyde at nabobygningen mod nord vil ligge skygge næsten hele dagen i vinterhalvåret, til skade for beboernes helbred, og vil fjerne ethvert privatliv i haven i sommerhalvåret. Vi kender flere i området der allerede har oplevet dette alvorlige negative indgreb i deres liv pga allerede tilladte nabohuse i flere etager.
Desuden vil et hus i flere etager oftest blive realiseret ved at det eksisterende hus rives ned, grunden ryddes for alt, og et helt nyt hus med store udendørs flisearealer opføres. Dette medfører en enorm ekstra klimabelastning, ekstra problemer med regnvandsafløb (allerede nævnt i kommunens oplæg som et stort problem), samt et stort tab af biodiversitet i de gamle haver (nævnt i kommunens oplæg som en stor nuværende kvalitet).

Vi støtter derfor fællesrådenes alternative forslag, med den ekstra præcisering at der IKKE skal være tilladelse til en ekstra etage i villakvartererne.

Med venlig hilsen

Torben Bach Pedersen og Pia Japp
Arendalsvej 12
8200 Aarhus N
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Torben Bach Pedersen

Indsendt

14/05/2022 10:25

Sagsnummer

HS9802954

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00