Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar angående helhedsplan for Randersvej

Vi er ikke imod byfornyelsen, men er af den klare overbevisning, at byfornyelsen bør tage udgangspunkt i kvarterets eksisterende kvaliteter og ikke medføre indlysende forringelser for både nuværende og kommende beboere.

Mennesker har brug for at have en (lokal-) historie med sig. Med planen er der lagt op til så indgribende forandringer, at den historie og identitet, som er på Christiansbjerg og Riisvangen trues. Det indebærer konsekvenser for menneskers trivsel. Jf. nedenfor kommer hertil en række foruroligende æstetiske, miljømæssige, sociale og økonomiske konsekvenser.

Det er derfor med stor bekymring, at vi har læst både de specifikke forslag for vores område (Bygvangen og Havrebakken) og de generelle forslag i helhedsplanen, da det er vores klare vurdering, at evt. fordele langt overgås af de sandsynlige negative effekter. Således er vi utvetydigt modstandere af helhedsplanen.

Specifikt ang. helhedsplanens forslag for området Bygvangen og Havrebakken:
Vi anmoder stærkt og klart om, at udviklingsmuligheden på Bygvangen 20-26 + Havrebakken 3-5 fjernes fra Helhedsplanen. Vi kan overhovedet ikke se en planlægningsmæssig begrundelse for bygninger med 3-4 etager i dette område, som på alle sider er omgivet af villaer i én etage med udnyttet tagetage. Denne plan strider samtidig mod Helhedsplanens principper om, at ny bebyggelse skal placeres som randbebyggelse mod veje, og at nye projektområder højst må variere med én etage mod eksisterende nabobebyggelse.


Generelt ang. helhedsplanen:
Der bør ikke godkendes etagebyggeri på 3-4 etager i villakvartererne eller deciderede højhuse langs Randersvej, da det vil ødelægge områdets udseende og kvaliteter. Planen om højere og tættere byggeri vil reducere livskvaliteten for mange i området, da konsekvenserne vil være
• Voldsomme indbliksgener
• Lang skyggekastning/reduceret eftermiddags- og aftensol
• Forringede lysforhold

Planen indebærer, at der vil blive færre bynære villaer til børnefamilier. Flere børnefamilier må derfor flytte ud af kommunen.

Området har i dag en betydelig variation i udbuddet af boligformer (almennyttige boliger, rækkehuse, andelsboliger, villaer og studie- samt ejerlejligheder). Helhedsplanens præmis om, at der skal skabes større boligdiversitet, ser således ikke ud til at være korrekt.

I villakvartererne er der i dag en bred og varieret vegetation, mange gamle villahaver og flere små grønne områder, som fremmer et rigt insekt- og fugleliv og en bred vegetation med kompostbunker, krat og træer, hvilket indebærer stor biodiversitet. Helhedsplanens præmis om, at der skal skabes større biodiversitet, ser således heller ikke ud til at være korrekt.

Der er stor risiko for at tilbageværende villaer (fraset de villaer der vil blive dækket af højhusskygge) vil blive endnu dyrere og at de nybyggede boliger kan blive delevenlige lejligheder, der henvender sig til studerende (som der i forvejen bygges meget til i Aarhus) frem for boliger til børnefamilierne, der gerne vil have mulighed for en have, hvor fremtidens børn kan få græs under fødderne, som vores egen har haft det.

I planen er der forslag om at nedrive gedigne og velfungerende murermester villaer, mange arkitekttegnede i 1950’erne, og i stedet bygge tættere og endda opføre etageboliger. Det virker paradoksalt i en tid, hvor man taler om at bevare, renovere, efterisolere og passe på de begrænsede materialeresurser.

Trafik og parkeringsforhold i området vil blive kraftigt udfordret og vores villaveje, som i dag bruges til leg, ophold og fællesskab vil blive markant ændret.

En lille detalje, men ikke desto mindre symptomatisk for planens uigennemtænkte konsekvenser: Ingen mennesker kommer nogen sinde til at nyde en kop kaffe udenfor en café i nærheden af Randersvej, dertil er der alt for meget trafik med støj og udstødningsgas.

Sidst men ikke mindst overser man tilsyneladende det samlede klimaaftryk, som planen vil sætte: Man foreslår at nedrive gode eksisterende bygninger for at opføre nye betonboliger. Det harmonerer slet ikke med det ansvar, vi bør tage i en verden, der lider under overforbrug.

Venlig hilsen
Rikke Bøye og Torben Østergaard Christensen
Bygvangen 16
8200 Aarhus N.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Torben Christensen

Indsendt

15/05/2022 14:43

Sagsnummer

HS9959259

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00