Gå til hovedindhold

Høringssvar

IMOD HELHEDSPLANEN, STØTTER I STEDET FÆLLESRÅDENES PLAN.

Borgerne i Aarhus har gennem de seneste år været vidner til en fortætning i store dele af Aarhus, med boligejendomme der optimeres ud fra developernes økonomiske tilgang som forældrekøb/ delelejlighed. Det betyder at over tid, så fortrænges familierne ud af bymidten, til fordel for mindre lejligheder.
Kommunen demonstrerer igen med planen for Randersvej, at vi familier optager arealer hvor der ønskes en fortætning med lejligheder, frem for den diversitet der forefindes i dag i villakvarterene, rækkehusene og den allerede større mængde af etageejendomme.
Randersvej opleves flere steder allerede i dag som en vindtunnel, med den plan der er forelagt med etablering af 6 etagers ejendomme langs begge sider, kan dette kun forværres. Planen visualiserer ligeledes lukkede gårdrum placeret væk fra Randersvej, altså områder hvor du alene vil komme i det tilfælde du bor i ejendommen. Grønne arealer der passes af en ejendomsfunktionær, giver ikke den biodiversitet der forefindes i villahaverne i dag, med en blanding af træer, buske, bede, køkkenhaver og kompostbunker.

Det fremgår ikke i helhedsplanen hvor mange nye tilflyttere der forventes at området kan optage, et regnestykke hvori der også skal angives hvor mange villaer der nedrives, så hvilken netto tilflytning forventes der? Ved at reducere omfanget af villaer i Aarhus, øges huspriserne på de øvrige villaer, med stor frustration for vores børns fremtid og mulighed for at komme ind på boligmarkedet.

Det er naturligt at en fortætning langs den allerede etablerede letbane er en fordel for kommunen, dette kan måske endda føre til en udvidelse af letbanen på sigt. Lisbjerg og store områder af Skejby som også er letbaneforbundet, giver gode muligheder for at fortætte med etageejendomme, hvilke overvejelser har i gjort jer for at anvende disse, og indarbejde dette i netto beregningen for fortætning af Aarhus?

Aarhus kommune skylder borgerne i området, at præsentere alternative muligheder der anvender eksisterende områder, hvor der ikke skal nedrives beboede ejendomme for at gøre plads til profitoptimeret udvikling, som ikke bidrager til at opretholde den skønne by som Aarhus stadig er, endnu.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jacob Lynggaard Petersen

Indsendt

15/05/2022 21:44

Sagsnummer

HS1015170

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00