Gå til hovedindhold

Høringssvar

Imod helhedsplanen for Randersvej

Vi er ikke imod byfornyelse. Ej heller at der kan være brug for helhedsplaner for at tage beslutninger for et område for fremtidig planlægning, men vi er imod helhedsplanen for Randersvej, som bør tage udgangspunkt i områdets allerede eksisterende kvaliteter.

- Den ønskede diversitet i området vil ikke stige, fordi man opfører høj- og rækkehuse i stedet for de mange typer af beboelse der findes i området i dag. Vi har allerede privatejede villaer, boligforeningsvillaer, rækkehuse, almennyttige boliger, lejlighedskomplekser osv., men ligeledes stor diversitet i befolkningssammensætningen.

- Desværre vil en fortætning omkring Randersvej betyde, at det bliver sværere for børnefamilier, med ønske om have og græs under fødderne at bo bynært og udnytte de mange tilbud Aarhus midtby har og ønsker brugt af bl.a. børnefamilierne.

- De mange grønne åndehuller vores private haver, grønne områder og legepladser danner, er allerede bedre for biodiversiteten end hvad højhuse med gårdrum og grønne tage kan tilbyde.

- En fortætning af Randersvej med højhuse vil betyde lange skyggekastninger og begrænset sollys i haverne i de omkringliggende gader. Dette ses allerede fra byggeriet omkring vandtårnet, da terrænet falder mod Grenåvej.

- Vi og mange andre har foretaget omfattende renoveringer af vores huse fra 50-60’erne, så de i dag fremstår som velbevarede og moderne villaer. Dette har vi gjort ud fra en forudsætning om, at man selvfølgelig vil bevare områdets nuværende karakter og diversitet. I den forbindelse har vi også imødekommet kommunens krav om separering af regn- og spildevand for området, som der er mange, der har investeret store summer i at opfylde. Dette blev dengang fremlagt som en langsigtet plan for området. En omdannelse af området vil således betyde, at der er en masse gode villaer, der skal rives ned, hvilket dels vil have stor betydning for os og andre som familie, men det vil i høj grad også have en stor miljømæssig belastning, der ikke er i overensstemmelse af kommunens strategi.

- En omdannelse af området vil give en helt anden befolkningssammensætning, da de nuværende familier i villaer og rækkehuse formentlig vil flytte ud af byen, herunder evt. til andre kommuner, da disse ikke ønsker at bo i lejligheder. Derfor kan man også naturligt stille det spørgsmål, om der er behov for flere studievenlige, mindre lejligheder i dette område nær byen, eller om man bør bevare noget af Aarhus’ kulturarv, som er med til at gøre byen noget særligt?


På baggrund af ovenstående vil vi anbefale, at man bevarer området omkring Randersvej som villakvarter.

Venlig hilsen
Ditte og Jacob, Havrebakken 43, Aarhus N
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ditte Bjerregaard

Indsendt

15/05/2022 21:59

Sagsnummer

HS6630144

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00