Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helheldsplanen for Randersvej - bør justeres og kvalitetssikres

Det soleklare overordnede svar på Helhedsplanen er, at det er en klar ”ommer”! Planen er faglig utrolig tynd – fraværende konsekvensanalyser på bl.a. trafik, miljø, boligsammensætning og biodiversitet, samt manglede sport og aktivitets indhold. Endvidere har planen en stærk modsatrettet effekt på ønskerne om at holde boligpriserne nede, holde børnefamilier i Aarhus og sikre diversitet i befolkningssammensætningen.
Med andre ord; Planen har flotte farver, layout, billeder og ord – men er dårligt håndværk, der i værste fald giver en destruktiv byudvikling i lokalområdet.
Den nuværende form og indhold i Helhedsplanen vil kraftigt påvirke heterogeniteten i boligsammensætningen i stærkt negativ retning. Man kommer til at understøtte en strategi, hvor man afvikler velfungerende familieboliger (eksisterende små villaer), der er stærkt eftertragtede. Dette vil give yderlige prisstigninger på de tilbageværende boliger hvilket vil umuliggøre at familier med ”normal” indtægt vil være i stand til at finansiere boligkø af hus indenfor bygrænsen. Med yderlige etagebygninger vil området blive en mere homogen bydel - modsat ønsket. Det unikke ved området er netop nu, en god blanding af etagebyggerier, med både leje, andel og ejerlejligheder, små villaer, ældreboliger og kommunale boliger.
Området i helhedsplanen har allerede en stor – og stigende – fortætning (La Tour tårnet, Riskovbrynet, byggeri overfor Netto, byggeriet ved Vejlby skole, Udbygningen af Trøjborg centeret osv.) samt allerede eksisterende etagebyggerier som Reginehøj og Klarmar Parken. Der er ikke brug for yderlige etagebyggerier på bekostning af andre boligtyper.
Nedenfor er oplistet punkter hvor Helhedsplanen bør justeres og forbedres – til alles interesse:
- Helhedsplanen har et udtalt fravær af beregninger om hvor mange ekstra boliger en Helhedsplan vil give – og hvordan det passer ind i Aarhus Kommunes samlede tilvækst og forholdsvise fortætning på de andre vækstakser. Hvis man ønsker en øget fortætning nær bymidten, kan man evt. få meget mere for ”pengene” (areal og blanding af boligtyper m.m.) ved at lave fortætningsprojekter i nedre Risskov (hvor der også er Letbane) - eller i Skåde.

- Helhedsplanen tager slet ikke hensyn til biodiversiteten i området. Der er 300 villahaver, der potentielt set skal afløses af etagebyggeri. Der er tale om 300 haver hvoraf mange (hvis ikke alle) har eksisteret siden 50’erne. Dette giver – efter by forhold - en fantastik biodiversitet. Og så kan man sige nok så mange gange, at kommunen har en politik om at plante træer m.m. Men den politik gælder sjovt nok kun ved de kommunale træer, der bliver fældet… Prøv lige at genetablere 150.000m2 (300*500m2) af træer, buske, blomster og dyreliv indenfor Ringvejen og på kommunale arealer.

- Helhedsplanen mangler helt indhold omkring sportsfaciliteter og tilsvarende tilbud – et område som der er et stort (og hos kommunen erkendt) underskud af inden for Ringvejen. Utroligt at man ikke kan have versioner om det i kommunalt regi – men kun visioner om at bygge mere og højere. Hvad med at tænke højt og ambitiøst på dette område og have det med i en ny og bedre Helhedsplan..? Kom nu, det både kan og skal I kunne gøre bedre som kommune...

- Trafik og parkering virker slet ikke tænkt ind i Helhedsplanen – der er jo ikke planer om at lave nævneværdigt om i trafikforløb eller parkering i det skitserede i Helhedsplanen. Hvordan kan/vil man så bygge mere og højere, når der allerede nu er store trafikale og parkeringsmæssige udfordringer?

- Helhedsplanen mangler (ud over ligegyldig standardtekst) at forholde sig til miljøhensyn, herunder ikke mindst Co2 udledning. Utroligt når man i Aarhus Kommune har ambitiøse mål på dette område. Men det er måske også bare standardtekst/mål som man bliver nød til at have som kommune - uden konkret at forholde sig til det rent planlægningsmæssigt...?

Helhedsplanen har ligeledes at udtalt manglende hensyn eller opmærksomhed på tilbageværende huse – skulle planen blive vedtaget som den er nu ☹. Byggeri på 5-6 etager vil give omfattende skygge langt ind på østsiden af Randersvej. Der er ikke analyseret på konsekvenser, ej heller har man nævnt det skrånende terræn mod øst, der vil forstærke disse konsekvenser.

Slutteligt er det nødvendigt at nævne den manglende, nærmest katastrofal borgerinddragelse – særligt for Rissvangen. Der er angiveligt blevet inddraget enkelte borgere i et par arbejdsgruppemøder afholdt for 3 år siden i 2019.. Men omfanget er meget uklart og udokumenteret og helt ude at tidsmæssigt aktualitet.
Ud fra indholdet i planen og borgerinddragelsen virker det til en Helhedsplan, der tager mere hensyn til ønsker fra byudviklere, end til skatteborgere og beboere der har boet i området i årtier.
Herfra mig er der kun støtte til de to Fællesrådsoplæg, der lægger op til en justeret Helhedsplan - med fokus på de to kryds ved Stjernepladsen og Netto samt bibeholdelse af den nuværende beboelsestype på alle de øvrige områder.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Klaus Pedersen

Indsendt

16/05/2022 15:34

Sagsnummer

HS3850758

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00