Gå til hovedindhold

Høringssvar

Farvel til børnefamilierne?

Først og fremmest en bemærkning omkring borgerinddragelsen i processen for Helhedsplanen:
Det er yderst bekymrende, at kommunen ikke vælger at sende information om Helhedsplanen til borgere med bopæl indenfor det berørte område. Dette kunne f.eks. gøres via e-boks og ville skabe transparens omkring sagen for beboerne, samt sikre at kommunen opnår værdifuld indsigt fra de borgere som planen faktisk berører.

Generelt tilslutter vi os Fællesrådenes forslag til Helhedsplanen.

Bemærkninger til Helhedsplanen:
Det er essentielt for Aarhus Kommune at bevare de villaområder, der findes på begge sider af Randersvej. Vi er selv tilflyttere fra Trøjborg, hvor vi boede i lejlighed, til Riisvangen i et parcelhus. Her har vi forelsket os i området på grund af de hyggelige og meget forskellige villaer samt områdets rolige veje som skaber trygge rammer for et familieliv i cykelafstand til midtbyen. Villakvartererne i området er velfungerende og bevaringsværdige, ligesom der er stor diversitet i sammensætningen af beboere. Vi er bekymret for, at den nye Helhedsplan med fleretagers byggeri på bekostning af villaer vil drive børnefamilier væk fra området og derved påvirke beboersammensætningen i negativ retning. Derudover er vi bekymret for konsekvenserne for biodiversiteten ved at fjerne de mange private haver, som huser en mangfoldig flora og fauna, som ikke vil kunne blive erstattet i de grønne fællesarealer, der lægges op til i helhedsplanen. Slutteligt vil den tættere beboelse unægteligt påvirke trafikken i området markant og medføre tæt trafik på ellers rolige villaveje, hvor børn har kunne færdes frit samt presse parkeringsforholdene i området, som i forvejen er udfordret.
Der er således både klima-, miljø- og kulturmæssige udfordringer i den nuværende Helhedsplan.

En særlig anmærkning vedr. Bygvangen og Havrebakken på Riisvangen. Det strider imod Helhedsplanens principper at give mulighed for bebyggelse i 3-4 etager på Bygvangen 20-26 og Havrebakken 3-5, som på alle sider er omkranset af villaer i én etage med udnyttet tageetage og dermed ikke bliver som randbebyggelse jf. Helhedsplanens principper. Vi har et stort ønske om, at dette område fjernes helt fra Helhedsplanen.

Med ønsket og håbet om bevaring af de eksisterende villakvarterer på Christiansbjerg, Trøjborg og Riisvangen.

Lise Fensby og Nikolaj Lysholdt
Bygvangen 14
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Nikolaj Lysholdt

Indsendt

18/05/2022 22:13

Sagsnummer

HS5450508

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00