Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bemærkninger til Helhedsplan Randersvej

Til Århus kommune.

Høringssvar til Helhedsplan for Randersvej.

Århus kommune har udarbejdet en helhedsplan for Randersvej, og indenfor helhedsplanen er der lokalplan nr. 1048, hvor der nu er bygget en karre i op til 6 etager.
Vi opdagede først at der var udarbejdet en helhedsplan, da den blev godkendt i byrådet, kommunen har simpelthen svigtet sin informationsopgave.
Århus kommune har undladt at kræve en byggelinie mod Randersvej, hvilket betyder at bygningen nu er opført helt frem til fortovet, og det nu er umuligt at tilpasse forholdene til fremtidige trafikale behov.
Man skal her betænke at Randersvej er nævnt som vækstakse, og allerede nu bliver der bygget meget i Lisbjerg og Trige, så man må forvente en stigende trafik i fremtiden.
Der vil blive behov for bedre og bredere vejbaner, og frem for alt bedre cykelstier. Man skal her erindre sig, den liberalisering af forskellige køretøjer der må køre på cykelstien. Cykelstierne skal nødvendigvis gøres bredere. Fortovene skal også være bredere for at de kan opfylde sociale behov, mennesker i samtale, barnevogne, børn osv.
Den forsømmelse der er gjort ved ikke at kræve en byggelinie, vil præge området i mange år, og der er ikke mulighed for at gøre noget ved forholdene.
På den modsatte side af Randersvej er der et centerområde, hvor der er udlagt område ud mod Randersvej i 5-6 etager. Dette område skal udbygges, og et centerområde medfører meget trafik.
I dag kører trafikken foran bygningerne, det er meget vigtigt at man ikke leder trafikken ind i boligområdet.
Varerne til butikkerne bliver leveret af meget store lastbiler, mellem kl. 5 og 8 om morgenen. I dag leveres varerne foran bygningerne ud mod Randersvej, alligevel bliver vi vækket ved støjen. Det er ikke en beklagelse, for varerne skal selvfølgelig ud til befolkningen. Men hvis man lader trafikken køre ind i boligområdet vil det blive et stort miljømæssigt støjproblem.
Det skal derfor anbefales at der foran centerområdet, anlægges en parallelvej, hvor lastbiler og øvrig trafik kan færdes og læsse varer af.
Helhedsplanen vil medføre en stigning i antallet af boliger, den deraf øgede trafik vil skabe behov for flere parkeringspladser, og kommunen fremfører indirekte at der ikke kan skabes flere parkeringspladser, med andre ord, kommunen skaber et trafikalt kaos, uden at gøre sig nærmere overvejelser.
Hvad angår det høje byggeri i helhedsplanen vil jeg henvise til de mange undersøgelser der er lavet om højt og tæt byggeri og menneskers trivsel, mig bekendt viser de alle en mistrivsel og en isolation for beboerne.
Man skriver at helhedsplanen skal samle Christiansbjerg, ærlig talt, det skulle man have tænkt på inden man anlagde letbanen, den har for altid skilt Christiansbjerg.
Jeg opfordrer til at man ikke spolerer velfungerende boligkvarterer, men hvis man endeligt vil bygge højt, så gør det længere ude af Randersvej.
Jeg finder ikke nogen beregninger eller begrundelser i helhedsplanen, der kan støtte planen, kun løst snak.
Denne skrivelse må kun gengives i sin helhed.

Med venlig hilsen
Ulla Madsen
Jørgen Pedersen
Kastaniegade 3
8200 Århus N
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jørgen Pedersen

Indsendt

19/05/2022 09:57

Sagsnummer

HS7390957

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00