Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Randersvej

RANDERSVEJ SKAL SAMLE CHRISTIANSBJERG
Forslag og ændringer til Helhedsplan for Randersvej, september 2021
1. Området for helhedsplanen ændres, således at området alene er Randersvej
fra Ndr. Ringgade til Ringvejen. – Planforslagets helhedskort begyndende med side 6 og
herefter eksempelvis side 29, 31 og 57 tilrettes herefter (se fællesrådenes kort*).
2. Villaområderne på begge sider af Randersvej og det inkluderede villaområde
på Trøjborg bevares. – Udviklingspotentialet med hensyn til højere byggeri på disse områder
(se planforslagets kort side 31) ændres til status quo (se fællesrådenes kort).
3. Der kan i begrænset omfang opføres rækkehuse eller villalejligheder, hvor de
eksisterende grundes størrelse og de eksisterende villaers placering gør det
muligt, under overholdelse af de gældende bestemmelser for rammeområdet. –
Har konsekvenser for markering af bygningshøjder i planforslagets strategi 3 (side 28-39).
4. Højere byggeri langs med og ud til Randersvej kan opføres i én, måske to
rækker. I så fald skal der være betydelig afstand til bagved liggende villaer,
hvortil der også skal ske nedtrapning af bygningshøjder, og der skal være størst
mulig afstand fra bygningens kantzone til kørebanen. – Svarer til
”middeludviklingspotentialet” i fællesrådenes kort.
5. Tanken om generel fortætning op til 600 meter fra letbanen opgives, fordi der
allerede er sket en omfattende fortætning i de to lokalområder, og fordi det vil
indebære nedlæggelse af større villaområder.
6. Centerdannelse langs Randersvej koncentreres om Stjernepladsen og området
ved Stockholmsgade. – Øvrige udviklingsmuligheder som eksempelvis indtegnet i
planforslaget side 47 og beskrevet side 58ff. og side 70ff. nedtones.
7. Specielt omkring Stjernepladsen og Stockholmsgade reserveres stueniveauet i
nyopførte bygninger til forretninger og serviceerhverv. – Potentielle arealer
markeret overordnet på fællesrådenes kort.
8. Grønne områder og opholdsarealer udvikles især omkring Stjernepladsen og
Stockholmsgade med størst mulig afstand til kørebanen og hvor muligt med læ fra
nyopførte bygninger. – Markeret overordnet på fællesrådenes kort; har konsekvenser for fokus
i planforslagets strategi 4 (side 40-45).
9. Carbon aftryk mm. Det forekommer helt vanvittigt at nedrive bygninger med 50 til 150 års restlevetid og erstatte det kæmpe carbon aftryk der allerede er sket med et nyt byggeris aftryk. Nyere etage byggerier i Aarhus ser ikke ud til at være attraktive i mere end 25-50 år men har et formidabelt CO2 aftryk i forhold til levetid. Så lad bygninger med det Co2 aftryk de allerede repræsenterer stå til de er slidt ned og byg nye bygninger udenfor allerede bebyggede områder (yderkanten af byen).
10. Byggeri tæt på kant til fortov/cykelsti. Indarbejd i fremtidige retningslinier for byggeriet i planen at der skal stå mindst 3 m. fra inder kanten af fortove mv. til bygninger gerne mere. Det virker intimiderende og klaustrofobisk at eks. det nye byggeri på sydsiden af Randersvej overfor McDonalds næsten er bygget i fortovskanten. Det giver meget dårligt miljø i de nederste lejligheder.
Download høringssvar som pdf
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Grete Alder Sørensen

Indsendt

19/05/2022 11:29

Sagsnummer

HS3319997

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00