Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar vedrørende "Randersvej skal samle Christiansbjerg"

Jeg er imod Helhedsplanen for Randersvej, men tilslutter mig i stedet oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd.

Planen, som den fremstår i nuværende form, vil medvirke til et fald i kvarterets diversitet, idet villakvarteret mindskes. Området har allerede en høj grad af diversitet med en god blanding af almennyttige boliger, villaer, rækkehuse og ejerlejligheder.

Planen mindsker muligheden for, at børnefamilier kan bo i bynære villaer. Aarhus kommune oplever i forvejen, at børnefamilier flytter ud af kommunen på grund af det lille udbud af bynære villaer og dertil følgende meget høje boligpriser. Helhedsplanen for Randersvej vil bidrage yderligere til denne negative udvikling.

Planen tilgodeser ikke ambitionen om et grønnere Aarhus. Der lægges i planen op til små områder med ensidig vegetation med træer og græs. I villakvartererne findes i dag en bred vegetation med kompostbunker, krat og træer, grønne hække, urtehaver og blomsterbede. Dette bevirker en større biodiversitet gennem et rigere insektliv, og mulighed for at fugle kan bygge reder og finde føde til deres unger. Alt dette vil forsvinde – eller blive voldsomt begrænset -med den nye helhedsplan.

Desuden bidrager den store arealmæssige vegetation i villakvartererne til at rense luften og dermed til et sundere bymiljø med mindre luftforurening. Noget som heller ikke tilgodeses med den nye helhedsplan.

Der er ikke taget højde for planens klimaaftryk. Planen indeholder blandt andet forslag om at nedrive fuldt funktionsdygtige villaer for at bygge etageboliger, og det harmonerer slet ikke i et samfund, hvor vi i år brugte vores andel af klodens ressourcer allerede i marts måned.

Da terrænet skråner ned mod vandet, vil man tage eftermiddags- og aftensolen fra hele Risvangen villakvarter, hvis man bygger i 6-8 etager langs Randersvej, som der lægges op til i helhedsplanen. Dette vil være til stor gene for en lang række borgere.

Rent bykulturmæssigt bør kvarteret Risvangen i stedet bevares som et eksempel på fremsynet byplanlægning fra 1940’erne og 1950’erne. Her findes det hele: enfamilieboliger, rækkehuse, almene boliger, boligblokke, skoler, børneinstitutioner, legepladser, parkanlæg, brede boulevardlignende vejanlæg, brede rabatter, dagligvarebutikker, forretningscentre osv. Og Risvangen er i de seneste år blevet beriget yderligere af Aarhus Vands pilotprojekt med adskillelse af spildevand og regnvand. Pilotprojektet er visionært og med smukke delløsninger, som har betydet nye, dejlige udendørsområder.

Planen vil føre til en stærkt øget mængde trafik og parkeringskaos, som det allerede opleves i store dele af det sydlige Risvangen på grund af de store parkeringsmæssige udfordringer på Trøjborg.

Endelig mener jeg, at hele planen om udvikling af Randersvejområdet bør sættes i bero, mens den indeværende diskussion af byarkitektur, byfortætning og højhusbyggeri foregår. Lad os give denne diskussion mulighed for at finde frem til bedre løsninger på udvikling af Aarhus by fremover.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Werner Hedegaard

Indsendt

19/05/2022 16:14

Sagsnummer

HS8346558

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00