Gå til hovedindhold

Høringssvar

Utilfredshed med "Helhedsplan for Randersvej"

Jeg har for nyligt deltaget i høring om helhedsplanen for Randersvej.
Jeg bor i det berørte smukke område i Riisvangen med harmoniske 50’er villaer, som repræsenterer såvel et stykke historie samt Aarhus-kultur.
Jeg skriver således dette høringssvar som bekymret borger, da jeg er rystet over den nye helhedsplan for Randersvej.
Området, der berøres i planen er karakteriseret ved at have en bred diversitet blandt boligtyperne og derved også indbyggerne. Her er både almennyttige boliger, rækkehuse, andelsboliger, villaer og studie- samt ejerlejligheder. Her bor både børnefamilier, studerende og pensionister. Jeg er nervøs for, at helhedsplanen vil medføre, at diversiteten i området mindskes. At de tilbageværende villaer vil blive endnu dyrere og at de nybyggede boliger vil være delevenlige lejligheder, der henvender sig til (formuende) unge studerende frem for boliger til børnefamilierne, der gerne vil have mulighed for en have, hvor børnene kan få græs under fødderne.
Allermest reagerer jeg dog på, at "Porten til Riisvangen" fra Ringvejen skal ødelægges med etagebyggeri, Her vil man bygge ind i et klassisk og arkitektonisk harmonisk villakvarter omkring Nordvestpassagen og Riisvangs Alle. Jeg er forfærdet over, det overhovedet kan overvejes at spolere sådan en arkitektonisk perle.
Jeg synes, det kan give mening, at udnytte potentialet i området omkring Randersvej, men jeg er bange for, at det i den nuværende plan sker for at tilgodese private aktører på bekostning af beboerne i området. Jeg er ikke imod byudvikling, men udviklingen bør tage udgangspunkt i stedets karakter og videreudvikle området på dets præmisser. Det bør ikke godkendes, at der kan opføres etagebyggeri på 3-4 etager i villakvartererne eller egentlige højhuse i området, da det vil ødelægge områdets udseende og kvaliteter.
Når virksomheder skal etablere sig, kigger de bl.a. på hvor den bedst kvalificerede arbejdskraft befinder sig – eller hvor man bedst kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Villakvartererne på Christiansbjerg er med til at tiltrække og fastholde højtuddannet og attraktiv arbejdskraft i byen. Formindsker og forringer man villakvartererne, risikerer man at arbejdskraften og virksomhederne rykker ud af byen.
Jeg mener herudover ikke, planen tilgodeser ambitionen om et grønnere Århus. Der lægges i planen op til små områder med ensidig vegetation med træer og græs. I villakvartererne findes i dag en bred vegetation med kompostbunker, krat og træer, hvilket bidrager til en langt større biodiversitet.
Slutteligt bekymrer det mig, at man i planen ikke har tænkt over det klimaaftryk, man sætter. Man foreslår at nedrive gode eksisterende bygninger for at opføre nye betonboliger. Det harmonerer ikke med det ansvar, vi bør tage i en verden der lider af overforbrug.
Jeg appellerer til, at I hjælper os med at beskytte området og at I revurderer helhedsplanen i tæt samarbejde med beboerne i området.
Mange tak og hilsen
Anne Katrine Bauer
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne Katrine Bauer

Indsendt

21/05/2022 22:07

Sagsnummer

HS3492788

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00