Gå til hovedindhold

Høringssvar

Protest mod Helhedsplan for Randersvej

Vi bor umiddelbart øst for det ny etagebyggeri der netop nu bliver opført vest for Randersvej med grænse til Stokholmsgade og Kalmargade.
Eftermiddags- og aftensolen som vi plejer at nyde godt af, har vi måttet vinke farvel til.
Yderligere udbygning af byggeri i 4-6 etager vil medføre alvorlige skyggegener for beboerne i området.
Vi har svært ved at se hvordan Helhedsplanen harmonerer med tidens tiltag inden for klima og miljø. Hele området mister grønne arealer som medvirker til at begrænse luftforurening. Samtidig vil luften, som vil blive yderligere forurenet af øget trafik, blive lukket inde mellem etagebyggeri på begge sider af Randersvej.
I dag tales der meget om biodiversitet. I et parcelhuskvarter er der udfoldelsesmuligheder for planter og dyr; et kvarter med etagebyggeri frembyder langt færre muligheder.
Vi lider i dag under voldsomme regnskyl og de steder regnen kan sive ned er parcelhusenes haver.
Ved etagebyggeri vil de arealer hvor vandet kan sive ned blive formindsket med risiko for oversvømmelse ved skybrud.
Kommunen taler i sin helhedsplan om letbanens stoppesteder som områder hvor mennesker kan hænge ud.
Hvem mon kunne have lyst til at hænge ud et forurenet, støjhelvede? Og det bliver jo ikke bedre af at pladsen begrænses da kommunen har undladt at kræve en byggelinie ved det nyeste byggeri.
Så vidt vi kan se af boligpolitisk redegørelse sker der en fraflytning af børnefamilier.
Denne tendens vil blive forstærket hvis helhedsplanen for Randersvej realiseres.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

tue eriken

Indsendt

22/05/2022 15:08

Sagsnummer

HS7563487

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00