Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan med potentiale OG stor risiko for fiasko

Hvis helhedsplanen bliver vedtaget, vil det være et afgørende skridt imod, at velfungerende lokalmiljøer risikerer at blive smadret. Det gælder bl.a. her på Ny Tjørnegade og Birkegade (med fælles vejlaug) ca. 50 – 150 m. øst for Randersvej, hvor jeg bor. Der vil være risiko for, at halvdelen af vores boliger bliver revet ned og erstattet med 3 – 4 etagers højhuse. Resten vil komme til at ligge i skygge fra middag og frem en betydelig del af året. Det miljø, vi har passet og plejet gennem årtier med godt naboskab mellem børn og voksne på kryds og tværs, huse og haver, som vi løbende renoverer, vejtræer og blomsterbede, som vi selv betaler for og holder ved lige, kan gå i stykker og forsvinde.

Børnefamilier og andre gode samfundsborgere vil rejse her fra. Nogen vil flytte fra kommunen. Mange med drømme om fremtiden, som aldrig gik i opfyldelse og en velbegrundet følelse af at været blevet tromlet af nogen med mere magt og indflydelse end dem selv og svigtet af lokalpolitikere, som de måske selv har stemt på.

Muligheder og umuligheder i helhedsplanen:
Helt overordnet er det svært at se, med enkelte undtagelser lige omkring letbanestoppestederne, hvordan helhedsplanen i virkeligheden vil komme til at styrke det område, den dækker. Mange af de kvaliteter, helhedsplanen vil fremme, fx diversitet i beboersammensætning, grønne og rekreative områder, gode byliv og sammenhænge på tværs af Randersvej, findes i særdeles høj grad i forvejen. Jf. bl.a. de mange indkomne høringssvar.

De dele af helhedsplanen, der omhandler omdannelse af de helt nære områder til letbanestoppestederne indeholder bestemt positive elementer med spændende muligheder. MEN desværre er helhedsplanen bl.a. her fuld af selvmodsigelser i form af visioner og beskrivelser af flere ting, man gerne vil, men som simpelthen ikke kan lade sig gøre på én gang. Det gælder ikke mindst i området umiddelbart øst for Randersvej imellem Stjernepladsen og Ringvejen.

For eksempel vil det være en fysisk umulighed BÅDE:
• at opføre højhuse øst for Randersvej i op til 6 etagers højde,
• sikre nedtrapning af højde til bagvedliggende parcelhusområder,
• etablere en parallelvej til forsyning af butikker mm., (helhedsplanen s. 66),
• ”tage hensyn til de bagvedliggende boligområder, særligt i forhold til lys / skyggeforhold, støj og indkigsgener” (helhedsplanen s. 66) OG
• bevare områderne med parcelhuse og øvrige velfungerende beboelsestypologier.

(Jf. bl.a. helhedsplanen s. 31 (kort med bygningshøjder), s. 18, 28, 29, 35 m.fl. om overgange mellem ny og eksisterende beboelse). Der er nemlig, lige bortset fra ved Reginehøj, kun mellem 0 og ca. 60 meter fra Randersvej til bagvedliggende velfungerende beboelse i 1 – 2 etagers højde.

Højhusbebyggelse, der ligesom Randersvej vil være i nord/sydgående retning, vil i betydelig grad skabe skygge og indkigsgener i bagvedliggende områder. Danmark er med sin nordlige placering en stor del af året et relativt dunkelt land, hvorfor videst mulig optimering af det begrænsede lys har stor betydning for vores trivsel. Det kan også derfor undre, at man har valgt, at den miljøvurdering, der er udarbejdet ifbm. helhedsplanen, ikke omfatter forhold vedr. lys og skygge (jf. helhedsplanen s. 76).

Mangelfuld sammenhæng til kommuneplan 2017:
En betydelig del af helhedsplanen indebærer ved vedtagelse mulighed for såkaldt ”omdannelse” i varierende grad og under varierende forudsætninger (jf. bl.a. helhedsplanen s. 29). Altså mulighed for nedrivning af og tilbygning til eksisterende byggeri, hvor af langt det meste i dag er hjem for mennesker, som er glade for at bo netop her.

Helhedsplanen henviser flere steder til Kommuneplan 2017 bl.a. ifbm. muligheder for omdannelse. I Kommuneplan 2017 står der under overskriften ”Byomdannelse”, at: ”Der skal fortrinsvis skaffes plads til nye boliger, arbejdspladser og undervisningsinstitutioner ved at omdanne ældre erhvervsområder samt overflødiggjorte bygninger og anlæg” (Kommuneplan 2017 s. 86).

Den slags områder, bygninger og anlæg findes så godt som ikke på helhedsplanens område (jf. de mange høringssvar om velfungerende beboede og grønne områder samt helhedsplanen bl.a. s. 22. om, at der er tale om et på mange måder fuldt udbygget område (hvorfor det er vanskeligt at finde frie arealer til idrætsfaciliteter)). Og Christiansbjerg er i øvrigt ikke, som andre områder, udpeget som egnet til omdannelse i Kommuneplan 2017.

Borgerinddragelse øst for Randersvej:
Jeg bor på Ny Tjørnegade, som løber parallelt med Randersvej ca. 150 meter mod øst. Jeg anede INTET om, at nogen gik med planer, som kan komme til at ødelægge vores kvarter før den 24. april i år! Dagen efter en munter 60 års fødselsdagsfest hos min nabo, lå der en A4 side fra Christiansbjerg Fællesråd (tak til dem for det!) i min postkasse med information om helhedsplanen og et kommende ”orienteringsmøde”. DET var noget af en overraskelse!

Flere steder kan man læse og høre, at kommunen, ikke mindst i år, har gennemført udvidet borgerinddragelse. Det er muligt. Men jeg har ikke hørt om en eneste her omkring, der på noget tidspunkt før ultimo april / primo maj 2022 er blevet informeret, endsige inddraget! Og da det skete, var det ikke af kommunen. Måske naivt vil jeg foreslå, at Aarhus byråd tager stilling til, om kommunen i fremtiden skal sende en besked i e-boks til borgere, som risikerer at miste deres hjem og skulle lave fuldstændigt om på deres fremtidsplaner, hvis en sag, som er undervejs til behandling i Byrådet, bliver vedtaget. Man kan ved behandling af gennemgribende, strategiske helhedsplaner fx skele til reglerne vedr. offentliggørelse af lokalplanforslag jf. planlovens § 26 om pligt til underretning af alle berørte ejere, lejere, brugere, foreninger mv.

Etablering af et fællesråd for området umiddelbart øst for Randersvej vil give god mening. En del af de mest markante muligheder for omdannelse af området for helhedsplanen koncentrerer sig om området her. Jeg har stor respekt og er taknemmelig for Christiansbjerg og Trøjborg fællesråds arbejde. Men de har ikke har haft mange medlemmer her fra før nu, hvor inddragelsesprocessen, stort set er slut.

Jeg mener ikke, at byrådet bør behandle helhedsplanen endnu en gang uden, at flere beboere i området øst for Randersvej reelt bliver inddraget i processen med viden og perspektiver.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ea Nielsen

Indsendt

22/05/2022 17:30

Sagsnummer

HS8037995

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00