Gå til hovedindhold

Høringssvar

Udvikling - Ja Tak!

Som beboer i Ra mmeområde 04.01.01BOønsker jeg, at mit område – den nordlige del af området omkranset af Aldersrovej, Nordre Ringgade og Barthsgade – fastholdes som en del af Helhedsplanen jfr. visionen om Stationsnærhedsprincippet. Området har siden 2017 været genstand for en proces, som en række grundejere ønsker skal føre frem til en lokalplan med henblik på etablering af tidssvarende etageboliger. Det vil kunne ske med implementering af Helhedsplanen, så vores område fastholdes i planen.

Helhedplanens stategier vil hermed kunne understøttes.
Under Strategi 4 visualiseres på kortet i Helhedsplanens side 41, at vores område hermed som grønt område åbnes op, så bydelen inviteres indenfor. For øjeblikket er der tale om private grunde, som lukker sig om sig selv.
Under Strategi 5 ønsker Aarhus Byråd at styrke forbindelsen til Letbanen med de bagvedliggende områder. Netop derfor er det essentielt at fastholde vores område til Stationsnærhedsprincippet, så en forhåbentlig kommende etablering af tidssvarende etageboliger i vores område, kan understøtte brugerunderlaget for Letbanen, og samtidig mindske behovet for pendling med private biler.
Under Strategi 6 beskrives, at der ønskes at sikre bedst mulig trafiksikkerhed. Netop ved at fastholde vores område i Helhedsplanen understøttes denne strategi. Med etablering af op til 150 etageboliger på vores område, vil der ske en reduktion af privatbilismen. Beboerne kan gå og cykle til nærområdets butikker, skoler, daginstitutioner og lokale arbejdspladser.
Endvidere vil en karrébebyggelse langs vores del af Nordre Ringgade skærme det bagvedliggende område for støj og andre gener fra Nordre Ringgade. Endvidere lukkes der hermed af for de farlige udkørsler fra ejendommene langs Nordre Ringgade.


Afgrænsning af dette høringssvar
I forbindelse med den udvidede inddragningsproces vedrørende Helhedsplanen for Randersvej har Aarhus Kommune besluttet, at Christiansbjerg Fællesråd og Trøjborg Fællesråd er tilkendt en særlig rolle i høringsprocessen. Dette understreges af, at der i høringsmaterialet opfordres til, at høringsvar fra andre udarbejdes med udgangspunkt i fællesrådenes forslag til ændringer. Det står selvfølgelig Aarhus Kommune frit for at tilkende fællesrådene denne rolle, men det kan i høj grad diskuteres, om denne eksklusive inddragen lever op til demokratiske grundprincipper. Jeg ønsker ikke med dette høringssvar at blande mig i Christiansbjergs Fællesråds mandat, men vil give udtryk for, at Trøjborg Fællesråd ikke har et demokratisk lokalt mandat. Det har Aarhus Byråd, som er valgt til at træffe modige langsigtede politiske beslutninger til gavn for fællesskabet.
Og faktisk adskiller Aldersrovej vores område fra det egentlige Trøjborg.


Ole Klinke tilføjede et høringssvar den 26. maj 2022. Det tilføjede høringssvar er kopieret ind nedenfor:

Lånte fjer?
Aarhus Byråd har 15. 12. 2021 under pkt. 26 behandlet Strategisk Helhedsplan for Randersvej.
Sidst i sagsresumeet berettes, at der forud for Helhedsplanens vedtagelse er gennemført en inddragende proces, hvor blandt andre Christiansbjergs Fællesråd er indgået. Det giver god mening.

I indstillingens pkt. 4 anføres, at Christiansbjergs Fællesråd er vært for et fællesmøde. Det giver også god mening. Og det er gennemført.

Trøjborg Fællesråd er ikke nævnt med et ord. Det giver rigtig god mening, da hele Strategiplanen ikke berører Trøjborg.

Alligevel indgiver Trøjborg Fællesråds formand en del høringssvar, tilsyneladende med det ene formål at udelade vores område, Rammeområde 04.01.01BO – det nordlige af området afgrænset af Aldersrovej, Nordre Ringgade og Barthsgade - af Helhedsplanen.

Trøjborg Fællesråds formand henviser i høringssvar dateret 23. maj 2022 til, at Teknik og Miljø har givet afslag på en plananmodning for byggeri i området, og at der i afslaget henvises til nødvendigheden af en helhedsplan for et større sammenhængende område.

Afslaget, som vi i øvrigt har valgt at anke – og som er Trøjborg Fællesråd uvedkommende -, henviser til, at der afventer en helhedsplan.

Altså Helhedsplanen! Ja tak for den.
Og et større sammenhængende område? Ja tak – lige netop Helhedsplanens område, dvs. bevarelse af Stationsnærhedsprincippet også for vores område.

Trøjborg Fællesråds formand læner sig på den måde op ad en proces, som vedkommer andre. Og bruger Christiansbjergs Fællesråd som murbrækker. Lånte fjer.

Ole Klinke tilføjede et høringssvar den 2. juni 2022. Det tilføjede høringssvar er kopieret ind nedenfor:

Studenterrådets høringssvar siger alt
Lyt til de unge! Fremtiden tilhører planlagt udvikling. Tak til Studenterrådet for et velargumenteret, seriøst høringssvar. Ja tak til Helhedsplanen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ole Klinke

Indsendt

23/05/2022 12:53

Sagsnummer

HS5962417

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00