Gå til hovedindhold

Høringssvar

Angående kommunens helhedsplan for Christiansbjerg

Jeg kan ikke støtte kommunens helhedsplan, men tilslutter mig helt og fuldt oplægget fra Christiansbjerg Fællesråd.

Lene Hansen tilføjede et høringssvar den 23. maj 2022. Det tilføjede høringssvar er kopieret ind nedenfor:

Høringssvar, Randersvej
Jeg støtter oplæg fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd.
Jeg forstår ikke kommunens ønske om fortætning i et område der allerede har mange boligblokke og små parcelhusgrunde. I Christians sogn forstår jeg der p.t. bor ca. 16.000 og for få år siden boede der 13.000. Fortætningen burde efter min opfattelse ske længere ud af byen i nordlig retning. Jeg ville have troet at dette var tanken da letbanen blev anlagt.
Vi oplever allerede nu betydelig trafik og parkeringsproblemer i området.
Endvidere synes det ikke at være "grøn politik" at nedrive eksisterende huse (der ofte har gennemgået betydelige moderniseringer), til fordel for nyt byggeri. Hertil kommer eksisterende haver med stor biodiversitet, der erstattes af græs og enkeltstående træer.
En så omfattende ændring af eksisterende boligområde (imod beboernes ønske) minder betænkeligt om ulovlig ekspropriation. Ejerne kan naturligvis sige nej til at sælge, men risikerer at blive nabo til højere byggeri mod vest. Derfor finder jeg, at helhedsplanen ikke er acceptabel.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lene Hansen

Indsendt

23/05/2022 14:21

Sagsnummer

HS0611431

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00