Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan Randersvej

Vi bor i det områder, der er berørt af den helhedsplan, der er vedtaget for Randersvej i Aarhus mellem Ringgaden og Ringvejen. Vi ønsker indtrængende at gøre indsigelse imod de foreliggende planer, bl.a. om fortætning og nedlæggelse af mange villaer.
1) Det er ikke mange år siden, vi af Aarhus Kommune blev pålagt en meget stor udgift til separation af spildevand og regnvand. Vi undrer os over beslutningsprocessen, når nu kan erfare, at helhedsplanen opererer med den mulighed, at vort hus skal fjernes og erstattes af et etagebyggeri. En sådan slingrekurs bidrager ikke til at skabe tillid til den overordnede styring af beslutningerne.
2) Kornbakke Alle udmærker sig med stor forskellighed i husenes udseende. Det er en charme, som alle sætter pris på, men denne karakter ved gaden bliver aldeles ødelagt med etage-byggeri.
3) At området er grønt, kan man forvisse sig om ved at se det fra luften. Der er grønne haver og et grønt fællesområde. Ved etableringen af regnvandsafledningen blev der skabt grøfter, der bidrager til, at man føler sig godt tilpas udendørs. Hvis man vil bevare det grønne image, er vejen frem ikke at etablere etage-byggeri.
4) Vi har et udmærket fællesskab her på vejen, men man kan frygte, at fællesskabet bliver alvorligt truet, hvis nogle lader sig friste af en bygherres tilbud om køb, andre ikke. Det er ikke en rar situation at se frem til.
5) Det er gift for området at blive bekendt med så store indgreb, som der er lagt op til. Vi kan frygte, at de enkelte husejere ikke vil sørge for den nødvendige vedligeholdelse, hvis man alligevel skal afhænde sit hus inden for en overskuelig fremtid. Hvem vil f.eks. investere en formue i et nyt tag med den usikkerhed, som nu hviler over området?
6) Vi føler, at helhedsplanen er besluttet hen over hovedet på os. Vi havde indtil for en måned siden ingen anelse om helhedsplanen. Det undrer os meget, at man fra administrationens side ikke sikrer sig, at borgerne er informeret om forslag om så radikale ændringer. Vi har vanskeligt ved at forstå, at vi ikke er blevet hørt, før helhedsplanen blev besluttet.
Alt i alt: Vi appellerer til, at helhedsplanen skrinlægges
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ruth og Peter Legarth

Indsendt

23/05/2022 20:33

Sagsnummer

HS0121381

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00