Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar, HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ

Det er ikke blot skuffende, men totalt uacceptabelt, at Aarhus Kommune ikke udsender information om en så stor ændring i et områdes status som helhedsplanen åbner for. Havde Christiansbjerg Fællesråd ikke uddelt et ark med info herom sidst i april 2022, havde vi beboere intet vidst om planer, møder og høringssvar. Det er simpelthen en ommer.

Christiansbjerg er i dag et velfungerende område med alt hvad man kan ønske sig af dagligvarebutikker, børneinstitutioner og meget mere - og i gå/cykelafstand er der yderligere specialbutikker i Trøjborgcentret, Storcenter Nord og Veri Centret.

Selve planen er fuld af selvmodsigelser, faktuelle fejl og urealiserbare forslag, og den bærer i høj grad præg af, at være skrevet af folk, der ikke kender området. Den lægger op til øget bolig- og beboermæssig diversitet. Christiansbjerg er netop karakteriseret ved alt fra kolonihavehuse, over villaer, rækkehuse, byhuse, små boligblokke, store boligblokke til højhuse. Netop villaerne med lidt have og privatliv, som ifølge planen skal erstattes af boligblokke, er en særdeles eftertragtet vare målt på ejendomsmæglernes ihærdige forsøg på at få lov til at sælge disse. Angående beboersammensætningen findes der næppe et område i Aarhus med så stor variation. Dog er familier med flere og/eller lidt større børn på vej ud af området eller helt ud af kommunen, fordi de ikke kan finde en passende bolig. Desuden er andelen af almene boliger også forholdsvis høj sammenlignet med andre kvarterer i Aarhus.

Endelig mangler der en grundig redegørelse for de turbulente vinde, der kan være ret så ubehagelige og typisk opstår mellem høje og tæt beliggende bygninger. Placeringen af et højhus ved krydset Randersvej og Ringvejen viser tydeligt denne mangel på viden. Områdets høje beliggenhed, det store, åbne vejareal og et kantet (?) højhus er den værst tænkelige cocktail. Tilsvarende gælder for et højhus på den nuværende parkeringsplads ved det gamle seminarium ”på den anden side af Ringgaden”. Et område, der dog ligger udenfor denne plans afgrænsning – eller gør det??? Tanken om Randersvej som en – i øvrigt klaustrofobiske – korridor, er af samme årsag heller ikke gennemtænkt.

Planen skal have ros for de grønne tiltag f.eks. langs Randersvej. Her er forskønnelse tiltrængt. Men paradoksalt nok, er det de områder Aarhus Kommune direkte eller indirekte har ansvaret for, der trænger mest. F.eks. er byggegrunden syd for Netto bogstavelig talt blevet en losseplads. De fortove kommunen har ansvaret for bliver aldrig ryddet for sne og is om vinteren og der står knæhøjt ukrudt om sommeren. Støjskærmene er fyldt med graffiti og tilgroet med alger. Letbanens tracé og stoppesteder virker som en magnet på alskens affald og rustfarvet ukrudt/planter. Men så er der heldigvis de små hyggelige veje ”bagved” med deres velholdte haver og villaer, med stille stier og med små grønne områder. Hvorfor ikke skabe grønne åndehuller ud mod Randersvej i stedet for en uendelig række af høje facader? Det gør jo ikke noget at trafikanterne – fodgængere, cyklister, bilister og letbanepassagerer – får lidt kønt at se på under ”rejsen”.

Vi bor selv i et lyst og ugenert etplans parcelhus med vestvendt terrasse 70 meter øst for fortovet ved Randersvej. Mellem Randersvej og os er der en 1-etagers bygning og nogle 1½-etagers rækkehuse. Det siger sig selv, at hvis der (i værste fald) bliver bygget en 6-etagers bygning langs Randersvej og/eller en 4-etagers bygning op ad vores grund, vil det give nogle indbliks- og skyggegener, vi af fysiske og psykiske årsager ikke kan leve med (jf. s. 31 i planen).

Det eneste sikre er, at Aarhus Kommune med Helhedsplan for Randersvej har skabt utryghed på Christiansbjerg, hvor mange nu går og er bange for, at naboen takker ja til ”et godt tilbud” fra en udvikler med uoprettelig skade for den enkelte og for området som helhed til følge.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ole Munk Petersen

Indsendt

24/05/2022 15:21

Sagsnummer

HS8307766

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00