Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nej tak til yderligere byudvikling=villaafvikling på Christiansbjerg

Kære beslutningstagere, der ikke bor på Christiansbjerg/Risvangen – lyt efter og reagér/forhandl i f.t. fællesrådenes indlæg og høringssvarenes indsigelser, selv om det måtte være ubekvemt for jer eller developere, der måtte have henvendt sig. På forhånd tak.

Der er ingen "samling af Christiansbjerg" i den foreliggende helhedsplan, undtagen måske lidt omkring Ringgaden og Stjernepladsen, men der er der er jo for længst bygget i højden! Tværtimod deler planerne gode naboer, der øjner en gevinst ved salg til en investor, og dem, der er imod – måske endda tilsvarende inden for familier. Det har ingen behov for.

Vi havde indtryk af – bl.a. men ikke kun – fra en mail fra Christiansbjerg Fællesråd til kommunen 11.11.2021 – at Steen Bording Andersen havde lovet på et byrådsmøde 18.08.2021, at man ikke umiddelbart ville godkende flere etagebyggerier i vores villaområde efter projektet ved Katrinebjerg-vej/Kløvermarksvej. Derfor går vi ud fra, det nu fremkomne må være virkelig langsigtede planer. Forhåbentlig også så langsigtede, så man har styr på inden, om der bliver ved at komme lige så mange studerende til byen med et boligønske tæt på Universitetet og Midtbyen, eller om nogle uddannelser bliver flyttet et andet sted hen.

Det er således med forundring afløst af stigende irritation/bekymring, vi har læst om, hvad man på trods heraf nu tænker sig at ændre.

1) HELHEDSPLAN HVORFOR
Idéen i en helhedsplan som sådan kan vi godt tilslutte os, men ikke, hvis den når som helst inden for en kortere årrække kan laves om til fordel for developere, og heller ikke, hvis den som det nu foreliggende – knyttet som det er til letbanens stoppesteder – er blevet til ikke kun af hensyn til developere, men også, fordi man håber, beboerne her så kommer til at lade bilen stå og bruge letbanen og dermed minimere underskuddet. For letbanen passer desværre ikke til vores transportbehov, og mon vi er de eneste her, der har det problem ... nok ikke, men måske der bliver flere passagerer, hvis der bygges mere langs banen længere ude, hvor andres boliger ikke skal rives ned for det. Ønsket om øgning af diversiteten i boliger og beboersammensætning på Christiansbjerg/Risvangen er en dårlig undskyldning, det har vi allerede. Grønne områder ud over de få nuværende langs Randersvej/letbanen – glem det i større omfang. Så skulle byggeriet ved Kalmargade være trukket længere tilbage. Selvfølgelig fint nok med noget grønt at se på fra sit vindue, men man vil ikke opholde sig på Randersvej mere end højst nødvendigt, der er for meget larm.

2) VORES STØRSTE BEKYMRING
Bekymringen går meget på, hvor alle de nye beboeres biler skal være? (SE FORSLAG SIDST I HØRINGSSVARET.) Vi kan ikke tro, der skaffes tilstrækkelige nye p-pladser i tilknytning til nye byggerier, når det ikke er sket ved de igangværende og heller ikke er tilfældet flere andre steder i byen. Hvorfor ikke forlange mere i den retning af dem, der bygger nyt, uanset om det ikke er så rentabelt som bolig-m2!? Set ud fra antallet af håndværkerbiler, der ekstra er parkeret på gaderne nu ved byggeriet ved Randersvej/Kalmargade er vi aldeles overbeviste om, at der vil være endnu flere biler på endnu flere gader – også de små private – når indflytning er sket, og VI ØNSKER IKKE TILSVARENDE P-KAOS som på fx Trøjborg og Frederiksbjerg! Man kan vel ikke få sig selv til at tro, at kun få yderligere biler kommer til at færdes og parkere i området, selv om vi bor tæt på off. transport? Alle bevæger sig jo ind imellem uden for den kollektive trafiks områder og køretider – og besøgende kommer der selvsagt flere af med flere beboere. Hvor er alle de biler tænkt til at være? For det kan vel ikke være på private fællesveje som vores, uden at ikke-beboere, der måtte komme til at bruge fx Ørebrogade som parkeringsplads, også skal være med til at betale for vejens vedligeholdelse, evt. via p-afgift til en vejforening? Derudover bliver det mere farligt at være cyklist (og det skal vi jo gerne være!), jo flere biler der kører og parkeres i begge sider af gaderne.

3) KLIMA-UVENLIG TANKEGANG
Det kan da heller ikke siges at være klimavenlig tankegang at rive ikke-saneringsmodne (måske helt nye eller nyistandsatte) villaer ned. FORKLAR venligst den grønne tankegang heri til offentligheden, når man fra kommunal side proklamerer, at Århus gerne vil gå foran, når det drejer sig om klimaet. Herunder hører så nok også noget om genbrug i disse inflations- og sparetider! Den grønne tankegang går også helt skævt, når der bygges så tæt som sket mellem Randersvej og Kalmargade. Prøv at huske – hvis I nogensinde har set det, hvor meget af det areal, der før var opvoksede haver med alt, hvad dertil hører af åndehuller for dyr og planter – og vi mennesker ikke at forglemme! Så mindre tæt fremover, tak.

4) VILLA-ENKLAVER
Bygges alle blokkene, vil der være 2 mindre enklaver af villaer i området. Den ene mellem Uppsalagade og Ystadgade. Bliver alle de tænkte etagebyggerier gennemført, bliver der et set herfra indelukket område og med meget trafik på små villaveje. Nogen, der har tænkt over, hvad det vil betyde? Næppe noget positivt. Vil det være helt fint, der hvor I bor? Tilsvarende ses iøvrigt langs noget af Nordvestpassagen ud mod Vejlby Ringvej.

Når endelig helhedsplan foreligger, vil kommunen vinde lidt mere respekt ved at udsende direkte besked (altså ikke bare noget, der, hvis man tilfældigvis ved det, kan downloades fra internettet) til alle boligejere i helhedsplanens område bl.a. indeholdende oplysning om, hvornår hvilke etagebyggerier tidligst kan forventes, så man kan tage det med i planlægningen af sit/familiens liv, så meget man nu kan planlægge nogle år frem, herunder fx om man vil bygge om eller flytte.


Som grundejer på Ørebrogade tillader vi os at komme med ÆNDRINGSFORSLAG: Max. 2-3 etager ved enden af Stockholmsgade incl. hjørnet Ringvejen/Uppsalagade samt 2 etager på Malmøgade og Ystadgade. I modsat fald hvorfor så ikke 3-4 etager på alle nuværende villagrunde nord for Stockholmsgade?

Da vi formoder, der skal være lige så meget PLAN FOR INFRASTRUKTUREN som byggerierne, må vi opfordre til, at den bliver en integreret del af helhedsplanen inden endelig vedtagelse af ændret anvendelse af grundene, så vi undgår en hovsa-løsning grundet store trafikale problemer.

Idé til PARKERING OG GRØNT OMRÅDE, hvis de tænkte boligblokke bygges:
Mere af begge dele efterlyses fra flere sider. Derfor:
Opkøb af grunde, der støder op til det grønne område bag Christianskirken eller til dens p-plads (for størstedelen almene boliger, men der kommer jo formentlig mange nye i stedet for) til brug for p-kælder. Oven på kælderen udvides det grønne område. Ind-/udkørsel Frederikshaldsgade og/eller Stockholmsgade afhængigt af nærmere placering. Ved placering af en boligneutral p-kælder her er der fhv. kort afstand til alle de påtænkte boligblokke. Som en biting ville den aflaste Frederikshaldsgade/Norges Allé ved de meget velbesøgte søndagsgudstjenester o.a., ligesom den måske kunne lokke bilister udefra, der skal til Midtbyen, til at tage off. transport herfra. Hvis p-afgift, skal den være lavere end på villavejene, så der er et incitament til at bruge kælderen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Else Thuen

Indsendt

24/05/2022 22:35

Sagsnummer

HS6668091

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00