Gå til hovedindhold

Høringssvar

Randersvej skal samle Christiansbjerg - Strategisk Helhedsplan

Jeg er tilfældigt blevet opmærksom på, at der pågår en høring vedr. Helhedsplan for Randersvej, og det kan virkelig undre, at jeg som borger i det berørte område ikke er blevet inviteret til at deltage i høringen, fx via e-boks.

Mit område – Aldersrovej – Ringgaden – Barthsgade indgår pt i Helhedsplanen, og det ønsker jeg bliver fastholdt. Politikerne har besluttet Helhedsplanen, jvf visionen om Stationsnærhedsprincippet, og jeg kan ikke tilslutte mig forslaget om, at området pilles ud af planen.

Der er i planlægningen lagt op til at vores område åbnes op, så der bliver bedre muligheder for at bevæge sig fra Trøjborg og mod fx Letbanen.

Der har gennem nogle år været en proces i gang for at etablere et nyt samlet område (i mit område) i stedet for enkeltstående villaer. Nybyggeri, der bygger bro mellem de eksisterende kvarterer og højere bebyggelser langs de trafikerede veje vil formentlig kunne bidrage til mindre belastning af området i ft fx forurening, støj mm. Jeg er af den opfattelse, at tiden er vokset fra mindre parcelhuse langs så trafikerede gader som fx Randersvej og Ringgaden. Ligeledes vil nybyggeri give mulighed for større diversitet, fx mulighed for at etablere nyere boformer som fx seniorfællesskaber, der ville kunne være en attraktiv mulighed i et område, og nye befolkningssegmenter vil kunne tiltrækkes til gavn for alle beboerne. Det må ikke blive som isolerede højhuse eller gammeldags karreer, men nybyggeri, der integreres ift den omkringliggende bebyggelse og tager udgangspunkt i og hensyn til denne, hilser jeg velkomment.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jette Riis

Indsendt

25/05/2022 11:36

Sagsnummer

HS1559641

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00