Gå til hovedindhold

Høringssvar

Christiansbjerg/Riisvangen

Høringssvar til Helhedsplan for Randersvej
Jeg kan ikke tilslutte mig Aarhus kommunes Helhedsplan for Randersvej.
Christiansbjerg Fællesråd og Trøjborg Fællesråd har 4.4.2022 lavet ”Forslag til ændringer til Helhedsplan for Randersvej”. Disse ændringer kan jeg gå ind for, hvis det med pkt. 4 ”Højere byggeri langs med og ud til Randersvej…” skal forstås som alene arealet fra Stjernepladsen til Kastaniegade.
Som boger i Aarhus gennem mange år er jeg dybt frustreret over den fortætningsplan med højhusbyggeri helt ud til fortov, som Aarhus kommune/byrådet forvalter vores by. Fortætning og højhusbyggeri har vi nok af i nordbyen. Prøv fx at cykle på Jens Baggesens Vej fra Katrinebjergvej til Pal.Müllers Vej. Det er som at cykle i en tunnel med højhuse på begge sider af vejen. Uhyggeligt! Risskovbrynet er heller ikke ønskværdigt, når man færdes indenfor murene.
Randersvej har i en del år tid været en barriere for beboere på begge sider af vejen, det er blevet værre og værre; først da man lukkede veje ud til Randersvej for at lade trafikken der være gennemgående uden gener fra sideveje ud over lyskrydsene, hvilket har betydet, at vi, der bor på østsiden af Randersvej skal køre en stor omvej for at komme fx i kirke, i Fakta, genbrugsbutik, m.m. på vestsiden af Randersvej. Siden Letbanen blev en realitet, har vi ofte måttet holde meget længe for rødt lys, da Letbanen har ”fortrinsret”, selv om den holder ved forrige stoppested, inden den passerer lyskrydset, hvor man venter. Så barrieren er blevet meget betydeligt mere forværret. Det vil de foreslåede ændringer vist ikke hjælpe på, for Randersvej deler stadigvæk området i to dele.
I området Christiansbjerg/Riisvangen skal villaerne bevares. Området har diversitet med en blanding af villaer, rækkehuse og etagebyggeri, sammensat af såvel ejerboliger, privat udlejning som almennyttige boliger. Ca. 10% af villaerne i Riisvangen er almennyttige villaer, beboere heri har lige så stor glæde af kvarterets udformning og haver som beboere i ejede villaer har. Riisvangen er et område med sjæl i modsætning til store firkantede, grimme kasser. Området er ikke særligt stort, og grundene er ikke store. Der skal ikke særligt meget nybyggeri til, før kvarteret mister sin nuværende helhed og derfor langsomt kommer til at blive skåret i skriver af lokalplaner, som gør op med villaformen.
Hvis helhedsplanen gennemføres, hvor skal de mange biler, der uvægerligt vil komme, parkere? I forvejen er Nordvestpassagen, Havrebakken og de mindre villaveje fyldt godt op af parkerede biler. Herudover bliver der mere trafik og støj på vejene, da nogle villaveje benyttes som smutveje fra Ringvejen og til bl.a. Nordvestpassagen og Reginehøj. Kommunen tillader kun en meget lille procentdel parkeringspladser i parkeringskælder eller P-pladser i båse udenfor bygningen i forhold til antal lejligheder i bygningen.
Solveig Berg
Aarhus, 25. maj 2022
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Solveig Berg Berg

Indsendt

25/05/2022 11:41

Sagsnummer

HS6178655

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00