Gå til hovedindhold

Høringssvar

Kommunen indfører evig utryghed i kvartererne langs Randersvej.

Boligkvartererne på hver side af Randersvej består for en stor del af villa- eller rækkehuskvarterer, hvor beboerne bor trygt og godt (indtil nu).
Med den nye helhedsplan for Randersvej, er det nu slut med trygheden. Kommunen indfører med helhedsplanen stor by fortætning, så der må nedrives villaer i villakvarterer for at bygge boligblokke. Det betyder, at beboere i al fremtid skal være utrygge over, hvad naboerne foretager sig: Er de i gang med at sælge til boligspekulanter, så der pludselig i stedet bliver bygget en boligblok på grunden ved siden af så:
• Der bliver mange nye lejligheder med indkig i hus og have.
• Der bliver høje huse med skygger og larm.
• Der bliver øget antal biler der vil parkere på de veje, hvor der i forvejen er parkeringsproblemer. Selv om man evt. pålægger boligspekulanterne at lave nogle parkeringspladser, vil det jo – som på Søren Frichs vej – kunne betyde betalingsparkering, så beboerne i de nye ejendomme alligevel parkerer overalt i kvarteret.
Man vil komme til at se huse på nogle veje vælte som dominobrikker, fordi ingen vil bo tættest på de nye boliger. Man bliver udsat for et valg mellem at sælge eller få boligblokke udenfor sine vinduer.
Derfor vil der opstå en evig utryghed for samtlige beboere, men stor glæde hos boligspekulanter.

Udover de direkte gener, hvis nabo/genbo grunde bebygges i op til 6 etager, vil kvarterets karakter skifte voldsomt. En villahave har mulighed for biodiversitet med fugle / insekter, og når disse må nedlægges for en væsentlig højere bebyggelsesgrad, fjernes levemuligheder for disse. Der bliver mindre lys og luft i kvarteret.
Tilsvarende blev der på orienteringsmødet fortalt, at det ville betyde behov for 12 nye klasselokaler på skolen – her går det vel også ud over grønne områder.

Der er også en væsentlig miljømæssig belastning ved at nedrive tidssvarende boliger for at bygge nye boligblokke – tæller kommunen mon det med i CO2 regnskabet?

Planen lægger og til et samlende område langs Randersvej. Men hvem har lyst til at hygge sig i forurening og larm fra så stor en vej?

Ved et orienteringsmøde 5. maj på Katrinebjergskolen blev kun de første 300 beboere lukket ind. Ingen af disse beboere var positive overfor helhedsplanen.
Ingen politikere gav sig til kende; det kunne ellers have været sundt for dem at se, at det i hvert fald ikke er deres vælgere i kvarteret, de gør noget godt for.

Man kan jo spørge sig om, hvad det næste bliver? Vil man lave tilsvarende planer langs Skanderborgvej, Viborgvej, Silkeborgvej? Eller har kommunen blot forkøbt sig på letbanen, så man af den grund vil ødelægge kvarteret med overbefolkning?

Så alt i alt et stort NEJ til denne helhedsplan.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bente Hedegaard

Indsendt

26/05/2022 15:12

Sagsnummer

HS5162227

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00