Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bevaring af blandet bydel

Kære Byråd og Rådmand Steen Stavnsbo,

Som beboere på Riisvangen er vi noget bekymrede for den retning, som helhedsplanen for Randersvej ligger op til. Vi er i forvejen en bydel, der lever op til idealet som en blandet by. Vi har villaer, store almene boligområder, privat udlejning, ejerlejligheder og endda enkelte kolonihaver. Det er det sociale og byggemæssige mix som der bliver arbejdet hen imod i resten af byen. Det vil derfor være utroligt ærgerligt, at ødelægge den ideelle blandede bydel med store mængder mellemhøjt byggeri.

Både Christiansbjerg og Riisvangen har allerede oplevet stor fortætning, hvilket har skabt øget trafik i området. Vi vil derfor gerne høre, hvad I tænker at gøre ved det øgede trafikale pres der vil komme med endnu flere beboere, da der i de primære kryds allerede er lysregulering og de derfor ikke kan opgraderes mere? Ligeså vil vi høre, hvad planerne er for at undgå de store udfordringer med parkering, der vil komme af flere beboere i lejlighedsbyggerier? Privat udlejet parkeringskældre løser ikke udfordringen - som vi ser flere steder i byen - herunder i Risskovbrynet. Vi har allerede oplevet en øget udfordring med parkering på de små villaveje, efter at der blev lavet betalingsparkering på Trøjborg.

I min optik er en af de helt store udfordringer med fortætning, at der i høj grad bliver bygget private udlejningslejligheder, da det er det, man som udvikler kan tjene flest penge på. Men det er ikke det der tjener byen bedst! Som lejer tager man ikke samme ansvar for et område, som man gør som ejer, man passer mindre på de fysiske rammer, og man går mindre ind i områdets fællesskab. Jeg vil derfor foreslå, at hvis der skal fortættes langs Randersvej, at man indskriver klausuler om at der helt eller delvist bygges ejerlejligheder.

I forhold til fællesskab, er der behov for flere mødesteder og steder der kalder på fællesskab blandt beboere. Lommeparker er et fint koncept, men er også for småt til at skabe følelsen af et grønt område. Jeg vil foreslå, at der etableres en grøn kile fra kastanjegade ved Randersvej, forbi sydsiden af Havtornvej og Riisvangen stadion, så Randersvej bliver bundet sammen med Marienlund via et grønt område. I øjeblikket bliver alle områdets hunde luftet rundt om fodboldbanerne, men en park vil skabe mulighed for at møde naboerne, en bedre adgang til Risskov for Christiansbjergs beboere, og endelig vil det modvirke, de store skygge- og indkigsgener, der vil komme for os der bor på Havtornvejs sydside, hvis der bygges i 3-4 etager.

Vi bakker op om at gøre området grønnere, og at plante to nye træer for hvert træ der væltes, men vi ønsker et særligt fokus på, at beholde de store og meget gamle træer, der er i området - da vi ellers skal vente 50 år på at området igen får store træer. Herudover håber vi, at man forsat vil fokusere på både social og materiel bæredygtighed i arbejdet med helhedsplanen. Jeg vil i den forbindelse gerne høre, om der er eller bliver udarbejdet en CO2 plan for projektet, og hvordan man ønsker at arbejde med alt det planlagte byggeri ind i en kontekst, hvor vi som kommune arbejder på at blive CO2 neutrale?

Med disse tilføjelser, bakker vi op om fællesrådenes forslag til en alternativ helhedsplan. Et mere attraktivt område omkring Randersvej med åbne tunneller under Randersvej og grønne områder der binder os mere sammen.


Med venlig hilsen
Morten Sahlertz og Emilie Lykke
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Emilie Lykke

Indsendt

27/05/2022 14:30

Sagsnummer

HS8639413

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00