Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan for Randersvej

Helhedsplan med kedelige konsekvenser

Jeg er bosat midt på Ny Tjørnegade blandt gode naboer. Vi bor i gode og sunde huse, der er løbende er ved­ligeholdt. Hvorfor skal et velfungerende nabolag, hyggeligt miljø med gode boliger ødelægges med højt og tæt begbyggelse?
Vi er ikke intreresseret i at vores dejlige haver kommer til at ligge i skygge store dele af dagen og vi får nabo­er i højhuse tæt på med direkte indblik i vores hus, have og dermed privat liv.

Jeg forstår slet ikke rimligheden af, at finde en lap i postkassen i slutningen af april 22. Dette er så ødelæg­gende for vores nærmiljø, så en borgerinddragelse, burde have været et krav før planerne er kommet så vidt. Hvorfor har Aarhus Kommune ikke orienteret os tidligere? - Vi får tilfædigt besked, da Christiansbjerg og Trøjborgs Fællesråd runddeler en skrivelse herom. Tak for det! - Men slet slet ikke godt nok af Aarhus Kommune.

Langsigtet og strategisk planlægning af byområder er et vigtigt redskab for at forhindre en uhensigtsmæssig udvikling af byrummet, og jeg støtter således principielt arbejdet for en helhedsplan for Randersvej-områ­det. I den nuværende plan er der dog meget uhensigtsmæssige tiltag, som bør ændres inden planen beslut­tes.

Hvis helhedsplanen bliver vedtaget, vil det være et afgørende skridt imod, at velfungerende lokalmiljøer risi­kerer at blive smadret. Det gælder bl.a. her på Ny Tjørnegade og Birkegade (med fælles vejlaug) ca. 50 – 150 m. øst for Randersvej, hvor jeg bor. Der vil være risiko for, at halvdelen af vores boliger bliver revet ned og erstattet med 3 – 4 etagers højhuse. Resten vil komme til at ligge i skygge fra middag og frem en betydelig del af året. Det miljø, vi har passet og plejet gennem årtier med godt naboskab mellem børn og voksne på kryds og tværs, huse og haver, som vi løbende renoverer, vejtræer og blomsterbede, som vi selv betaler for og holder ved lige, kan gå i stykker og forsvinde.

Især forslaget om højt byggeri på op til 5-6 etager samt fortætning i nuværende villakvarterer bør revideres. Efter nedrivning af de mindre byhuse langs Randersvej i forbindelse med letbanens an­læggelse vil en forbedring af bymiljøet med bycentre omkring letbanestop umiddelbart omkring Randersvej være en god idé. Dette gælder ikke mindst, hvis der genoprettes grønne områder og mulighed for forretningsliv.

Helhedsplanen omfatter mulighed for nedrivning af villaer og opførsel af høj/tæt bebyggelse i de nuværende villakvarterer omkring Randersvej. Området på begge sider af Randersvej, og ikke mindst Risvangen, huser i dag mange forskellige boligtyper, der omfatter almennyttige boliger (inkl. villaer), rækkehuse, andelsboliger, villaer samt lejligheder. Samtidigt er boligerne, inkl. villaerne, prismæssigt nogenlunde overkommelige for mange befolkningsgrupper på trods af, at området lig­ger ret tæt by Aarhus centrum. Denne diversitet i boligtype betyder, at mangfoldigheden blandt beboerne er høj.

Aarhus Kommune har en strategi om at blive grønnere samt at øge biodiversitet. I denne henseende er pla­nerne om tættere bebyggelse et betydeligt tilbageskridt. Det er velkendt, at over de senere årtier er mæng­den af insekter og fugle faldet betydeligt i byområder i Danmark; dette glæder også Aarhus. Blandt de om­råder, der bidrager til stadig at opretholde en vis bestand af dyreliv, er netop villakvarterer.

Jeg støtter det alternative forslag fra Christiansbjerg og Trøjborg Fællesråd, fordi dette forslag bevarer diver­siteten i området på Christiansbjerg ved at bevare en masse store grønne områder med et rigt plante-​ og dyreliv.
Det alternative forslag sparer desuden en masse CO2 ved ikke at nedrive velfungerende boliger/huse, som ellers skulle erstattes med dyre højhuse, som ingen mennesker ønsker at bo i. Der er allerede rigeligt med højhuse i området og desuden er der planlagt højhuse ved Storcenter Nord og disse er endnu ikke bygget.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Dorit Thomsen

Indsendt

27/05/2022 16:55

Sagsnummer

HS8760736

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00