Gå til hovedindhold

Høringssvar

Helhedsplan: Randersvej skal samle Christiansbjerg

Randersvej er – og vil vedblivende være – en hovedfærdselsåre til bl.a. Universitetet, Aarhus Midtby og Aarhus Ø. Det er en smuk men ikke realistisk tanke at skabe byrum langs den trafikerede vej, hvor borgere nyder café-livet etc. Turen til midtbyen tager 10 minutter på cykel eller med letbane, og her kan kaffen nydes uden tilsat trafikstøj og os
.
Der er skudt mange beton- og glasfacader op i Aarhus gennem de senere år, og Latour-projektet på toppen af Christiansbjerg er vel mere højt, end smukt eller spændende byggeri? Villakvartererne på Christiansbjerg er grønne åndehuller omkring den trafikerede vej, hvor børnefamilier har mulighed for at bo bynært med legemuligheder for børnene i haven. Desuden er der et ikke ubetydeligt fugle- og dyreliv i villahavernes mange småbiotoper.

Så bevar hellere diversiteten i området, fremfor at fortætte kvarteret med mere byggeri i højden. Villakvartererne skaber et diverst bymiljø, som balancerer de tæt bebyggede områder. En god by byder på forskellige muligheder – også boligmæssigt. Vi håber, at Aarhus forbliver en god by med mange forskellige muligheder for at bo og være!

Vi noterer os, at der i byrådsreferatet vedr. sagen står: "at der forud for helhedsplanen er gennemført en inddragende proces med .. private interessenter, borgere …". Det vækker undren, idet den brede opfattelse på Christiansbjerg er helt anderledes. Ikke mindst derfor bør helhedsplanen genovervejes med reel inddragelse af områdets beboere og brugere.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Eva Sangild og Aksel Christensen

Indsendt

27/05/2022 17:59

Sagsnummer

HS9899256

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00