Gå til hovedindhold

Høringssvar

INDSIGELSE MOD HELHEDSPLAN FOR RANDERSVEJ

Jeg er imod helhedsplanen og tilslutter mig forslaget fra Christiansbjerg og Trøjborgs Fællesråd.

Som borger i Århus er jeg bekymret for de konsekvenser helhedsplanen vil få for det ellers velfungerende kvarter. Christiansbjerg er i dag kendetegnet ved den blandende bygningssammensætning med murermestervillaer, parcelhuse, bungalows rækkehuse, etageejendomme samt de mange institutioner, erhverv og forretninger. Hvorfor man siger at man kan leve et helt liv på bjerget.

Kvarterets diverse karakter er en stor kvalitet for området og bør bevares. Jeg er bekymret for den foring som planen forslår, vil danne et opdelt kvarter idet forholdet mellem etageejendomme og lavbebyggelse vil blive forskubbet radikalt. Himmelrummet vil blive indskrænket både inde fra husene og ude i bybilledet.

I helhedsplanen nævner man ikke den gennemgribende fortætning der pågår på de gamle industrigrunde på Katrinebjerg. Inden for nær fremtid vil der blive opført endnu tusinder af boliger med bla. 3 højhuse af hver 18 etager. For ikke at nævne det allerede opførte Nabolaget, som kan ses fra hele byen og som har resulteret i trafikerede gader og parkeringsproblemer for Møllevangs alle og de omkringliggende gader.

På Christiansbjerg har man allerede nedrevet de små byhuse langs Randersvej for letbanen, villaer ved Kalmargade og fornyeligt velfungerende villaer ved Rødkløvervej. Byggeriets klimaaftryk er veldokumentet, og vi ved at det er en af de største klimasyndere, hvorfor vi som borgere, praktiserende og som offentlighed bliver nødt til at være præcise i hvad vi bygger og ikke mindst hvad vi nedriver. Jeg vil derfor opfordre kommunen til at overveje:
Hvad er nødvendigt?
Hvor er det klogest at bygge?
Og ikke mindst hvem har gevinst af byggeriet?

Konsekvenserne af den allerede vedtagede byfortætning er desværre ikke nævnt i helhedsplanen, men bør have indflydelse på hvor meget man kan fortætte i det resterende kvarter.

For at nedbryde den barriere Randersvej udgør og også vil udgøre i fremtiden, bakker jeg op om en lokal byfortætning langs tankstationerne og ned mod Stjernepladsen samt ved Fakta. Dog med hensyntagen til de omkringliggende bebyggelser og lommeparker hvad angår proportioner, materialer diversitet mm.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Rosalina Broberg Foroughipour

Indsendt

28/05/2022 11:35

Sagsnummer

HS8015798

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00