Gå til hovedindhold

Høringssvar

Jeg er imod en helhedsplan, hvor borgere i området ikke er inddraget

Jeg er imod helhedsplan Randersvej, af følgende årsager:
1) Manglende borgerinddragelse
2) Beboersammensætning i området, herunder udfording med fast-
holdelse af børnefamilier
3) Trafikale udfordringer, herunder principielle udfordringer med præmis-
sen om Randersvej som opholdssted

Ad 1: Manglende borgerinddragelse

Søndag den 15. maj bliver vi kontaktet af en sød nabo længere nede af vejen, der deler en flyer ud. Her får vi indsigt i, at helhedsplan Randersvej, som har været under udarbejdelse i en længere periode, påtænker at ændre vores område, så der på vores villagrund i Riisvangen vil kunne blive bygget etagebyggeri i 3-4 etagers højde.

Af Aarhus Byråds referat fra 15. december 2021 fremgår følgende: ”Forud for helhedsplanen er gennemført en inddragende proces med høring, borgermøde og workshops med de forskellige magistratafdelinger, private interessenter, borgere, Christiansbjerg Fællesråd, Aarhus Stift, grundejerforeninger mm. Den inddragende proces er baggrunden for indholdet i helhedsplanens seks strategier”

Jeg finder det ekstremt problematisk, at Byrådet informeres om at borgere i området er inddraget, til trods for, at vi er en lang række borgere i området der først finder ud af det nu – altså næsten et halvt år efter byrådsmødet i december. Det ville være ret simpelt at indlægge en proces, hvor alle borgere, der er berørte, via e-boks modtager information om den påtænkte plan. Det er ikke sket.

Ad 2. Beboersammensætning i området, herunder udfording med fastholdelse af børnefamilier

Vi er en børnefamilie, der har valgt at bosætte os i Riisvangen, da det er et kvarter, hvor vi kan bo i en villa med have, samtidig med, at vi er bynært, tæt på natur og infrastruktur.

Vi oplever i meget høj grad, at vores venner og bekendte flytter fra kvarteret inden deres børn starter i skole, fordi det er rigtig svært at finde passende boliger til en børnefamilie i området. Det er en udvikling, som til dels også har noget at gøre med den meget høje prisudvikling af ejerboliger, men i denne kontekst er udbuddet af alternative boligformer naturligvis også afgørende. Vi har en klar forventning om, at en nedrivning af villaer i området, som i stedet bebygges med etageejendomme vil forværre dette problem.

I vores børns skole og børnehave oplever vi allerede en meget stor – positiv – diversitet. Vi har en forventning om, at en nedrivning af villaer i området vil påvirke diversiteten negativt. Dels vil det betyde, at ressourcestærke familier vil flytte fra området, dels har vi en klar forventning om, at de nye borgere i området ikke vil være børnefamilier, men derimod studerende eller unge, der bosætter sig i en midlertidig periode – hvilket vil føre til et faldende børnetal.

Ad 3. Trafikale udfordringer, herunder principielle udfordringer med præmissen om Randersvej som opholdssted

Randersvej er i dag en trafikeret hovedfærdselsåre ind og ud af Aarhus.
Det er vanskeligt at forestille sig, at de udfordringer der allerede er i området med trafik, vil blive mindre ved en fortætning af byggeriet. Vi kan ikke se, at der i helhedsplanen er taget højde for, hvordan trafikken rent faktisk skal afvikles – tvært imod tales der nu om, at der skal skabes opholdsmiljøer ved letbanestationerne. Det forekommer noget virkelighedsfjernt for os at sende børnene hen til Randersvej for at lege eller vi voksne for at drikke en kop kaffe, medmindre der sker noget seriøst med trafikken.

Det ville være klædeligt for en helhedsplan for Randersvej, hvis den rent faktisk forholdt sig til de trafikale udfordringer, der er temmelig svære at overse for beboere i området (såvel som alle der pendler ind og ud af Aarhus fra nordsiden hver dag).

Mvh Hassan Sheta
Beboer i Riisvangen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Hassan Mahmoud Sheta

Indsendt

29/05/2022 10:16

Sagsnummer

HS2209754

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00