Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bevar Riisvangen

Vi er overordnet enige i, at det er en god ide at udarbejde helhedsplaner som bindeled mellem kommuneplan og lokalplan i de områder, hvor der er ønske om byudvikling. Helhedsplanen lægger dog op til så markante ændringer i villakvartererne, at vi ikke kan tilslutte os. Vi bemærker desuden, at graden af borgerinddragelse har været uacceptabel. Vi tilslutter os derfor fællesrådenes høringssvar.

Vi mener ikke, at den foreslåede planlægning i villakvartererne bygger på respekt for kvarternes eksisterende kvaliteter. Vi bor på Riisvangen, som er et yderst velfungerende område med et afbalanceret miks af villaer, rækkehuse, dobbelthuse (heraf mange almennyttige boliger) og etageboliger. Riisvangen indeholder med andre ord på mange måder allerede i dag det, vi efterspørger i byudvikling.

Med helhedsplanen er der mulighed for fortætning over et enormt stort område. Fortætningen vil reelt set betyde en afvikling af kvaliteten i de eksisterende villakvarterer. Villakvartererne bidrager til områdets (og byens) mangfoldighed og er med til at skabe en stærk lokal forankring, kultur og værdi, da mange af de beboende familier bor længe i området. Fortætningen vil nedbryde kvarterernes fysiske sammenhængskraft, som er en helt særlig identitetsmarkør for området.

Terrænet på Riisvangen er jævnt faldende fra Randersvej mod Risvang Allé, og langt de fleste villagrunde på Riisvangen er små grunde på omkring 600 m² (i øvrigt en meget efterspurgt grundstørrelse). Det betyder, at en generel fortætning af området vil skabe voldsomme indbliks- og skyggegener for de eksisterende villaer. Med helhedsplanens forøgede etageantal er vi temmelig forundrede over, at dette ikke er nærmere belyst i helhedsplanen.

Vi er naboer til den del af helhedsplanen, hvor man har foreslået byggeri i 3-4 etager på en del af Bygvangen og Havrebakken nr. 3-5 (se vedhæftede udklip), og vi kan ikke andet end at antage, at det er en fejl. Området ligger omkranset af villaer på 1 og 1½ etage, og planen strider således her mod flere af helhedsplanens overordnede principper, herunder at nyt byggeri ikke må være mere end 1 etage højere end eksisterende omkringliggende bebyggelse. Etagebyggeriet vil desuden amputere villaerne på Risvang Allé, som ligger lige udenfor helhedsplanens 600 meters zone i.f.t. Randersvej, fra det villakvarter, som de er en del af.

Vi håber, at det nye byråd, borgmester og rådmænd vil leve op til de fine ord om byfornyelse, der er givet i flere interviews før og efter seneste valg, som bestemt ikke lægger op til så omfattende ændringer i velfungerende, eksisterende villakvarterer, som helhedsplanen giver grundlag for.

Anne og Esben Worm
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne og Esben Worm

Indsendt

29/05/2022 14:20

Sagsnummer

HS7170802

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00