Gå til hovedindhold

Høringssvar

Naboer til Fakta-planer, Kongsbergs Plads

Aarhus den 29.5.2022
Høringssvar på Helhedsplan for Randersvej

Som nærmeste naboer til Fakta-butikken på Norges Alle var vi noget forundrede over at se i Helhedsplanen for Randersvej, at der ved Kongsbergs Plads står, at ”den eksisterende Fakta ombygges, så den kan indeholde boliger og butik.”
Samtidig er der i planen indsat en skitsetegning af en meget stor bygning i flere etager. Vel og mærke Coops egne tegning.

Helt tilfældigt under den aktuelle høringsproces, faldt vi over, at der har været en tidligere høringsproces om Debatoplæg om Helhedsplan for Randersvej. Start på høring den 11.5.21 -frist 1.6.2021.
I denne proces har Coop Danmark indsendt tegninger og meget detaljerede planer for deres butik. (Coop Danmark A/S (v. Morten Størup) – HS1134758.) Vi har os bekendt ikke været orienteret eller hørt om denne tidligere høringsproces, selvom det er yderst indgribende for nærmeste naboer.

Det kunne selvfølgelig være strøtanker fra Coops side, som så senere skulle realitetsbehandles, MEN det er da slående, at Coops egne tegningsskitser og planer med boliger optræder i Helhedsplanen. Det synes nemt for private bygherrer at påvirke udviklingen.

Konkret om Coops planer for Fakta
Planerne for Fakta giver selvfølgelig anledning til en række spørgsmål og betænkeligheder fra vores side, og der må forventelig komme en proces, hvor vi kan forholde os mere detaljeret til planerne – og med reel mulighed for påvirkning! Her tænker vi blandt andet på størrelse, højde, indkig, hvordan vejen bag Fakta (op af vores hus i Bergensgade 20) skal fungere, hvordan bagvæggen udformes (som ligger ind mod Bergensgade 20) osv.

Helt overordnet er vi kritiske over for, at bygningen ser ud til at fylde hele Fakta-grunden fuldt ud.
En meget bastant klos i fire etagers højde, som vil dominere området og vores boliger.
Hele parkeringspladsen inddrages, hvilket vil gøre rummeligheden på Kongsbergs Plads mere trang. Pladsen vil simpelthen ligge klos op ad en høj gavl.
Nok kommer der parkeringskælder under Fakta, men al erfaring fra andre butikker viser, at masser af kunder vil smide deres bil i gaderne op til butikken, når de er inde at handle. Og nu har de ikke længere p-pladsen foran indgangen.

Vi forventer, at kommunen lige suger luft ind og skaber rum for reel dialog og indflydelse for borgerne i den videre proces.

Venlig hilsen

Lars Hedrup og Maria Møller Hedrup
Bergensgade 19, 8200 Aarhus N

Martin Vestergaard og Ina Lyngesen
Bergensgade 20, 8200 Aarhus N
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Martin Vestergaard

Indsendt

29/05/2022 17:06

Sagsnummer

HS2250240

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00