Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar mod Helhedsplan

Som beboer på Nordvestpassagen 67 siden 1990 har jeg et godt kendskab til og erfaring med at bo i området, hvor der påtænkes udarbejdet en helhedsplan, som vi i skrivelse af 4.april fra fællesrådet er blevet orienteret om.
Jeg mødte op til den planlagte høring på Katrinebjergskolen d.12.5.2022, men blev afvist ve døren pga. for mange deltagere. 250, hvilket var flere end brandmyndighederne tillader. Vi delte skæbne med en del andre, som blev afvist. Det var meget frustrerende ikke at kunne udøve sine demokratiske rettigheder på et sådant grundlag. Så jeg vil opfordre til, at der snarest afholdes en høring, hvor alle berørte kan deltage.
Den påtænkte plan virker som et stort indgreb i et eksisterende blandet boligområde, som har fundet en god balance mellem Reginehøj, som et stort alment boligbyggeri, og det omkringliggende villakvarter.
Mange har som os boet her i mange år (32), så der er et godt kendskab til hinanden, hvilket har en stor betydning for den ansvarlighed der er , for at passe på hinanden, og være ordentlige og ansvarlige medborgere.
På Nordvestpassagen er der fælles sociale arrangementer og god nabohjælp, som gør at såvel gamle med behov for lidt praktisk hjælp, kan forblive i egen bolig i længere tid, og nye tilflyttere får hurtigt kontakt til sine naboer og børnene leger sammen (næsten som i gamle dage). Et sådant naboskab er ikke en selvfølge, men uhyre betydningsfuld for trivsel og engagement og ansvarlighed i et område. Så det er værd at passe på!
Vi vil gerne bevare det blandede og grønne boligområde - og med den plan kommunen har for grønne områder og biodiversitet i byen, har jeg meget svært ved at se, hvordan den kan sikres ved den påtænkte plan.
Vi bor i et af de huse, hvor det er planen at kunne bygge 2-4 etager, hvilket vi på ingen måde håber bliver realiseret. Og vi har ingen planer om at flytte.
Senest har området fået "Danmarks højeste hus" - en klods midt i det hele. Og helt konkret betyder det for os, at solen om sommeren forsvinder bag det nye hus ca. en time tidligere end før. Og det er bare rigtig træls!
Så mere af det der gør, at udsigten til sol, lys og himmel bliver forringet, giver ingen mening. Og det vil jeg arbejde politisk på ikke sker.
Jeg vil på det kraftigste opfordre til at sikre dialog med fællesrådet og de grupper, der er engagerede i at sikre en god plan for området. En plan som overholder de målsætninger, som kommunen har for trivsel og klima i udvikling af et boligområde.
Ændringsforslaget fra fællesrådet, støtter jeg fuldt og helt op om.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

bjarne møller

Indsendt

29/05/2022 17:51

Sagsnummer

HS8240602

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Midtbyen Skejby-Christiansbjerg
Hørings-id

H429

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan, Byggeri og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00